Robonomics Network [XRT] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2464조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 111조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.1% [ETH] 17.8% [USDT] 3.8%[BNB] 3.7% [USDC] 2.2%

Robonomics Network [XRT] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -3.14%)
8.98 USD
10,704 KRW
시가총액 (1274위)
10,141,775 USD
120억8884만 KRW
유통량
1,127,992 xrt
총발행량
9,282,090 xrt
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Huobi Global $8.98
  ₩10,704
  $188,512
  ₩2억2470만
  34.59% XRT/BTC 2022-01-19 18:44:15
 • 2 Huobi Global $8.98
  ₩10,704
  $162,865
  ₩1억9413만
  29.88% XRT/ETH 2022-01-19 18:44:17
 • 3 Hoo.com $8.86
  ₩10,561
  $46,086
  ₩5493만
  8.46% XRT/USDT 2022-01-19 17:58:52
 • 4 Huobi Global $8.97
  ₩10,692
  $40,962
  ₩4882만
  7.52% XRT/USDT 2022-01-19 18:42:51
 • 5 AEX $8.81
  ₩10,501
  $39,557
  ₩4715만
  7.26% XRT/USDT 2022-01-19 18:47:17
 • 6 Hotbit $8.91
  ₩10,621
  $33,841
  ₩4033만
  6.21% XRT/USDT 2022-01-19 18:41:50
 • 7 Uniswap (v2) $8.91
  ₩10,621
  $17,293
  ₩2061만
  3.17% 0X7DE91B20… 2022-01-19 18:52:31
 • 8 BKEX $9.00
  ₩10,728
  $11,139
  ₩1327만
  2.04% XRT/USDT 2022-01-19 18:09:06
 • 9 Bilaxy $8.63
  ₩10,287
  $4,536
  ₩5,407,428
  0.83% XRT/ETH 2022-01-19 19:11:27
 • 10 Uniswap (v3) $9.16
  ₩10,919
  $182
  ₩217,060
  0.03% 0X7DE91B20… 2022-01-17 20:38:43
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 11 Hotbit $83.70
  ₩99,769
  $124
  ₩147,651
  0.00 XRT/BTC 2021-04-14 21:07:43
 • 12 Hotbit $67.05
  ₩79,923
  $6
  ₩6,556
  0.00 XRT/ETH 2021-04-15 13:02:00
 • 13 Paraswap $64.36
  ₩76,716
  $6,252
  ₩7,452,564
  0.00 0X7DE91B20… 2021-04-06 02:51:36
 • 14 Bitcratic $37.63
  ₩44,854
  $24
  ₩28,703
  0.00 XRT/ETH 2021-07-04 19:12:48
 • 15 BitZ $27.00
  ₩32,184
  $6
  ₩7,080
  0.00 XRT/ETH 2021-10-10 23:52:48
 • 16 Uniswap (v2) $23.62
  ₩28,155
  $0
  ₩0
  0.00 0X7DE91B20… 2021-09-03 01:19:18
 • 17 Paraswap $19.93
  ₩23,756
  $5,015
  ₩5,978,162
  0.00 0X7DE91B20… 2021-06-15 05:59:32
 • 18 Uniswap (v2) $19.70
  ₩23,482
  $439,445
  ₩5억2381만
  0.00 0X7DE91B20… 2021-09-02 18:23:33
 • 19 Uniswap (v2) $19.39
  ₩23,113
  $0
  ₩0
  0.00 0X7DE91B20… 2021-09-03 01:19:23
 • 20 Hoo.com $19.20
  ₩22,886
  $145,323
  ₩1억7322만
  0.00 XRT/ETH 2020-12-31 10:55:39
 • 21 1inch $17.22
  ₩20,526
  $6,579
  ₩7,841,747
  0.00 0X7DE91B20… 2021-10-15 17:08:52
 • 22 Mooniswap $16.57
  ₩19,751
  $134
  ₩159,225
  0.00 0X7DE91B20… 2021-08-06 23:46:47
 • 23 Coinsbit $15.90
  ₩18,953
  $35,467
  ₩4227만
  0.00 XRT/USD 2020-09-03 08:29:27
 • 24 Coinsbit $15.00
  ₩17,880
  $45,137
  ₩5380만
  0.00 XRT/ETH 2020-09-15 19:37:50
 • 25 Polkaswap $13.38
  ₩15,949
  $7,893
  ₩9,408,826
  0.00 0X0083D5CB… 2021-10-13 00:34:54
 • 26 BiKi $13.10
  ₩15,615
  $222,111
  ₩2억6475만
  0.00 XRT/USDT 2021-06-21 16:56:51
 • 27 Bancor Network $12.60
  ₩15,019
  $303
  ₩360,862
  0.00 XRT/BNT 2021-12-15 07:43:03
 • 28 ViteX $5.72
  ₩6,818
  $12
  ₩14,113
  0.00 XRT/BTC 2021-04-11 06:29:43
 • 29 Coinsbit $1.53
  ₩1,824
  $22
  ₩26,152
  0.00 XRT/BTC 2020-05-30 22:21:50
 • 30 STEX $1.09
  ₩1,299
  $1
  ₩980
  0.00 XRT/ETH 2021-11-17 21:22:47