cUSDC [CUSDC] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1413조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 81조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.6% [ETH] 16.3% [USDT] 6.8%[BNB] 4.8% [USDC] 4.7%

cUSDC [CUSDC] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 0.04%)
0.022682 USD
32.12 KRW
시가총액 (57위)
952,102,681 USD
1조3484억3921만 KRW
유통량
41,976,285,902 cusdc
총발행량
41,976,285,902 cusdc
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Uniswap (v3) $0.022050
  ₩31.23
  $509
  ₩721,011
  93.18% 0X39AA39C0… 2022-10-04 05:43:39
 • 2 Uniswap (v2) $0.021647
  ₩30.66
  $20
  ₩28,127
  3.63% 0X39AA39C0… 2022-09-30 23:49:44
 • 3 Balancer (v1) $0.021198
  ₩30.02
  $17
  ₩24,672
  3.19% 0X39AA39C0… 2022-10-02 18:24:30
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 4 DDEX $0.949400
  ₩1,345
  $1
  ₩1,345
  0.00 CUSDC/DAI 2019-09-29 23:28:03
 • 5 Uniswap (v1) $0.082427
  ₩117
  $0
  ₩0
  0.00 CUSDC/ETH 2022-04-26 18:41:01
 • 6 1inch $0.022578
  ₩31.98
  $1,379,212
  ₩19억5334만
  0.00 0X39AA39C0… 2021-10-11 16:59:44
 • 7 Compound Finance $0.022567
  ₩31.96
  $3억0410만
  ₩4306억9172만
  0.00 CUSDC/USDC 2022-02-25 12:42:40
 • 8 Balancer $0.022004
  ₩31.16
  $16,719
  ₩2367만
  0.00 0X39AA39C0… 2021-05-14 12:45:47
 • 9 Curve Finance $0.021880
  ₩30.99
  $45
  ₩64,285
  0.00 CUSDC/CDAI 2021-04-04 20:45:33
 • 10 Uniswap (v3) $0.021748
  ₩30.80
  $120
  ₩169,613
  0.00 0X39AA39C0… 2022-02-04 19:27:25
 • 11 Uniswap (v3) $0.021583
  ₩30.57
  $81
  ₩114,888
  0.00 0X39AA39C0… 2022-04-07 01:39:49
 • 12 Balancer $0.021548
  ₩30.52
  $16
  ₩22,646
  0.00 0X39AA39C0… 2020-10-03 15:32:15
 • 13 Uniswap (v2) $0.020828
  ₩29.50
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-03 01:14:40
 • 14 Uniswap $0.020490
  ₩29.02
  $74
  ₩104,918
  0.00 CUSDC/ETH 2019-10-02 15:22:29
 • 15 Uniswap (v2) $0.012489
  ₩17.69
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-03 15:51:20
 • 16 TokenJar $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 CUSDC/WETH 2019-09-29 23:00:48
 • 17 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-05-06 02:11:29
 • 18 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-02 15:34:00