cUSDC [CUSDC] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2339조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 151조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 40.5% [ETH] 17.3% [ADA] 3.9%[USDT] 3.5% [BNB] 2.7%

cUSDC [CUSDC] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -0.06%)
0.022299 USD
26.32 KRW
시가총액 (33위)
4,510,623,056 USD
5조3237억0970만 KRW
유통량
202,938,948,036 cusdc
총발행량
202,944,782,083 cusdc
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Compound Finance $0.022222
  ₩26.23
  $1919만
  ₩226억5423만
  93.83% CUSDC/USDC 2021-09-22 16:37:57
 • 2 1inch $0.021773
  ₩25.70
  $1,262,209
  ₩14억8973만
  6.17% 0X39AA39C0… 2021-09-21 23:57:28
 • 3 Uniswap (v3) $0.021545
  ₩25.43
  $133
  ₩156,526
  0.00% 0X39AA39C0… 2021-09-19 22:42:47
 • 4 Uniswap (v2) $0.016614
  ₩19.61
  $107
  ₩126,477
  0.00% 0X39AA39C0… 2021-09-25 13:05:34
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 5 DDEX $0.949400
  ₩1,121
  $1
  ₩1,121
  0.00 CUSDC/DAI 2019-09-29 23:28:03
 • 6 Balancer (v1) $0.025345
  ₩29.91
  $123
  ₩145,715
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-02 15:05:18
 • 7 Balancer $0.022004
  ₩25.97
  $16,719
  ₩1973만
  0.00 0X39AA39C0… 2021-05-14 12:45:47
 • 8 Curve Finance $0.021880
  ₩25.82
  $45
  ₩53,572
  0.00 CUSDC/CDAI 2021-04-04 20:45:33
 • 9 Balancer $0.021548
  ₩25.43
  $16
  ₩18,872
  0.00 0X39AA39C0… 2020-10-03 15:32:15
 • 10 Uniswap (v2) $0.020828
  ₩24.58
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-03 01:14:40
 • 11 Uniswap $0.020490
  ₩24.18
  $74
  ₩87,434
  0.00 CUSDC/ETH 2019-10-02 15:22:29
 • 12 Uniswap (v2) $0.012489
  ₩14.74
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-03 15:51:20
 • 13 TokenJar $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 CUSDC/WETH 2019-09-29 23:00:48
 • 14 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-05-06 02:11:29
 • 15 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-02 15:34:00