cUSDC [CUSDC] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1461조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 25조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 47.4% [ETH] 17.5% [USDT] 7.6%[BNB] 3.0% [XRP] 2.5%

cUSDC [CUSDC] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -0.04%)
0.022938 USD
30.64 KRW
시가총액 (124위)
301,112,932 USD
4021억8300만 KRW
유통량
13,127,059,624 cusdc
총발행량
13,118,243,166 cusdc
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 DDEX $0.949400
  ₩1,268
  $1
  ₩1,268
  0.00 CUSDC/DAI 2019-09-29 23:28:03
 • 2 Uniswap (v1) $0.082427
  ₩110
  $0
  ₩0
  0.00 CUSDC/ETH 2022-04-26 18:41:01
 • 3 Uniswap (v3) $0.022681
  ₩30.29
  $42
  ₩56,525
  0.00 0X39AA39C0… 2022-12-25 10:34:32
 • 4 1inch $0.022578
  ₩30.16
  $1,379,212
  ₩18억4215만
  0.00 0X39AA39C0… 2021-10-11 16:59:44
 • 5 Compound Finance $0.022567
  ₩30.14
  $3억0410만
  ₩4061억7505만
  0.00 CUSDC/USDC 2022-02-25 12:42:40
 • 6 Balancer $0.022004
  ₩29.39
  $16,719
  ₩2233만
  0.00 0X39AA39C0… 2021-05-14 12:45:47
 • 7 Curve Finance $0.021880
  ₩29.22
  $45
  ₩60,625
  0.00 CUSDC/CDAI 2021-04-04 20:45:33
 • 8 Uniswap (v3) $0.021748
  ₩29.05
  $120
  ₩159,958
  0.00 0X39AA39C0… 2022-02-04 19:27:25
 • 9 Uniswap (v3) $0.021583
  ₩28.83
  $81
  ₩108,348
  0.00 0X39AA39C0… 2022-04-07 01:39:49
 • 10 Balancer $0.021548
  ₩28.78
  $16
  ₩21,357
  0.00 0X39AA39C0… 2020-10-03 15:32:15
 • 11 Uniswap (v2) $0.021361
  ₩28.53
  $23
  ₩30,119
  0.00 0X39AA39C0… 2022-11-08 04:45:52
 • 12 Uniswap (v2) $0.020828
  ₩27.82
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-03 01:14:40
 • 13 Uniswap $0.020490
  ₩27.37
  $74
  ₩98,945
  0.00 CUSDC/ETH 2019-10-02 15:22:29
 • 14 Balancer (v1) $0.020450
  ₩27.31
  $71
  ₩94,164
  0.00 0X39AA39C0… 2023-03-26 04:39:59
 • 15 Uniswap (v2) $0.012489
  ₩16.68
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-03 15:51:20
 • 16 TokenJar $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 CUSDC/WETH 2019-09-29 23:00:48
 • 17 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-05-06 02:11:29
 • 18 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-02 15:34:00