cUSDC [CUSDC] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2897조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 180조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.1% [ETH] 20.5% [BNB] 4.0%[USDT] 3.1% [SOL] 2.5%

cUSDC [CUSDC] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 0.50%)
0.022415 USD
26.55 KRW
시가총액 (47위)
3,696,163,004 USD
4조3776억4320만 KRW
유통량
164,866,244,960 cusdc
총발행량
164,837,905,020 cusdc
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Compound Finance $0.022440
  ₩26.58
  $3,303,940
  ₩39억1310만
  100.00% CUSDC/USDC 2021-12-04 09:56:02
 • 2 Uniswap (v2) $0.021745
  ₩25.75
  $0
  ₩0
  0.00% 0X39AA39C0… 2021-12-05 06:39:03
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 3 DDEX $0.949400
  ₩1,124
  $1
  ₩1,124
  0.00 CUSDC/DAI 2019-09-29 23:28:03
 • 4 Balancer (v1) $0.025345
  ₩30.02
  $123
  ₩146,223
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-02 15:05:18
 • 5 1inch $0.022578
  ₩26.74
  $1,379,212
  ₩16억3350만
  0.00 0X39AA39C0… 2021-10-11 16:59:44
 • 6 Uniswap (v3) $0.022358
  ₩26.48
  $2
  ₩1,848
  0.00 0X39AA39C0… 2021-11-25 17:07:37
 • 7 Balancer $0.022004
  ₩26.06
  $16,719
  ₩1980만
  0.00 0X39AA39C0… 2021-05-14 12:45:47
 • 8 Curve Finance $0.021880
  ₩25.91
  $45
  ₩53,759
  0.00 CUSDC/CDAI 2021-04-04 20:45:33
 • 9 Balancer $0.021548
  ₩25.52
  $16
  ₩18,938
  0.00 0X39AA39C0… 2020-10-03 15:32:15
 • 10 Uniswap (v2) $0.020828
  ₩24.67
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-03 01:14:40
 • 11 Uniswap $0.020490
  ₩24.27
  $74
  ₩87,739
  0.00 CUSDC/ETH 2019-10-02 15:22:29
 • 12 Uniswap (v2) $0.012489
  ₩14.79
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-03 15:51:20
 • 13 TokenJar $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 CUSDC/WETH 2019-09-29 23:00:48
 • 14 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-05-06 02:11:29
 • 15 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-02 15:34:00