cUSDC [CUSDC] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1566조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 134조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 43.9% [ETH] 16.9% [USDT] 5.8%[USDC] 4.3% [BNB] 4.1%

cUSDC [CUSDC] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -0.45%)
0.022620 USD
28.37 KRW
시가총액 (56위)
1,178,025,771 USD
1조4773억1503만 KRW
유통량
52,079,732,592 cusdc
총발행량
52,079,732,592 cusdc
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Uniswap (v2) $0.020440
  ₩25.63
  $14
  ₩18,008
  100.00% 0X39AA39C0… 2022-05-27 07:31:23
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 2 DDEX $0.949400
  ₩1,191
  $1
  ₩1,191
  0.00 CUSDC/DAI 2019-09-29 23:28:03
 • 3 Uniswap (v1) $0.082427
  ₩103
  $0
  ₩0
  0.00 CUSDC/ETH 2022-04-26 18:41:01
 • 4 1inch $0.022578
  ₩28.31
  $1,379,212
  ₩17억2961만
  0.00 0X39AA39C0… 2021-10-11 16:59:44
 • 5 Compound Finance $0.022567
  ₩28.30
  $3억0410만
  ₩3813억6186만
  0.00 CUSDC/USDC 2022-02-25 12:42:40
 • 6 Balancer $0.022004
  ₩27.59
  $16,719
  ₩2096만
  0.00 0X39AA39C0… 2021-05-14 12:45:47
 • 7 Curve Finance $0.021880
  ₩27.44
  $45
  ₩56,922
  0.00 CUSDC/CDAI 2021-04-04 20:45:33
 • 8 Uniswap (v3) $0.021748
  ₩27.27
  $120
  ₩150,186
  0.00 0X39AA39C0… 2022-02-04 19:27:25
 • 9 Uniswap (v3) $0.021583
  ₩27.07
  $81
  ₩101,729
  0.00 0X39AA39C0… 2022-04-07 01:39:49
 • 10 Balancer $0.021548
  ₩27.02
  $16
  ₩20,052
  0.00 0X39AA39C0… 2020-10-03 15:32:15
 • 11 Uniswap (v2) $0.020828
  ₩26.12
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-03 01:14:40
 • 12 Uniswap $0.020490
  ₩25.70
  $74
  ₩92,901
  0.00 CUSDC/ETH 2019-10-02 15:22:29
 • 13 Balancer (v1) $0.020058
  ₩25.15
  $118
  ₩147,728
  0.00 0X39AA39C0… 2022-05-19 10:12:06
 • 14 Uniswap (v2) $0.012489
  ₩15.66
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-03 15:51:20
 • 15 TokenJar $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 CUSDC/WETH 2019-09-29 23:00:48
 • 16 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-05-06 02:11:29
 • 17 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X39AA39C0… 2021-09-02 15:34:00