cDAI [CDAI] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1766조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 162조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 46.2% [ETH] 17.0% [USDT] 4.0%[BNB] 3.1% [ADA] 2.6%

cDAI [CDAI] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -0.09%)
0.021541 USD
24.83 KRW
시가총액 (26위)
4,396,008,854 USD
5조0681억1490만 KRW
유통량
204,075,486,923 cdai
총발행량
204,075,486,923 cdai
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Compound Finance $0.021625
  ₩24.93
  $2,641,022
  ₩30억4480만
  97.22% CDAI/DAI 2021-07-28 01:57:24
 • 2 1inch $0.023309
  ₩26.87
  $64,047
  ₩7383만
  2.36% 0X5D3A536E… 2021-07-26 14:06:38
 • 3 Uniswap (v2) $0.021662
  ₩24.97
  $6,408
  ₩7,387,155
  0.24% 0X5D3A536E… 2021-07-27 21:00:08
 • 4 Uniswap (v3) $0.021709
  ₩25.03
  $5,100
  ₩5,879,612
  0.19% 0X5D3A536E… 2021-07-28 00:09:56
 • 5 Sushiswap $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00% 0X5D3A536E… 2021-07-21 08:00:21
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 6 Balancer $0.026889
  ₩31.00
  $50
  ₩57,933
  0.00 0X5D3A536E… 2021-05-03 03:13:24
 • 7 Paraswap $0.022871
  ₩26.37
  $139
  ₩160,402
  0.00 0X5D3A536E… 2021-06-24 01:06:34
 • 8 Uniswap (v3) $0.021990
  ₩25.35
  $4
  ₩4,496
  0.00 0X5D3A536E… 2021-07-04 23:33:35
 • 9 Paraswap $0.021539
  ₩24.83
  $2,795
  ₩3,222,189
  0.00 0X5D3A536E… 2021-06-25 11:42:15
 • 10 Balancer (v1) $0.021464
  ₩24.75
  $7
  ₩8,116
  0.00 0X5D3A536E… 2021-06-23 19:51:08
 • 11 Curve Finance $0.021393
  ₩24.66
  $7,145
  ₩8,237,065
  0.00 CDAI/CUSDC 2021-04-15 09:05:15
 • 12 Balancer $0.021263
  ₩24.51
  $104
  ₩120,050
  0.00 0X5D3A536E… 2020-10-26 08:54:26
 • 13 Uniswap $0.020994
  ₩24.20
  $13,563
  ₩1563만
  0.00 CDAI/ETH 2019-10-02 15:22:33
 • 14 Uniswap (v1) $0.018431
  ₩21.25
  $96
  ₩111,046
  0.00 CDAI/ETH 2021-04-15 09:28:16
 • 15 Balancer (v1) $0.017202
  ₩19.83
  $20
  ₩23,565
  0.00 0X5D3A536E… 2021-06-23 09:06:27