Wrapped Centrifuge [WCFG] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1921조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 82조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 49.8% [ETH] 16.4% [USDT] 6.0%[BNB] 2.4% [XRP] 2.2%

Wrapped Centrifuge [WCFG] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -1.58%)
0.287095 USD
370 KRW
시가총액 (259위)
103,403,236 USD
1330억8617만 KRW
유통량
360,263,043 wcfg
총발행량
0 wcfg
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 DODO $3.98
  ₩5,122
  $398
  ₩512,803
  0.00 0XC221B7E6… 2021-07-16 00:36:27
 • 2 Gate.io $0.939776
  ₩1,210
  $92
  ₩118,783
  0.00 CFG/BTC 2021-12-31 10:32:27
 • 3 Gate.io $0.921650
  ₩1,186
  $172,488
  ₩2억2200만
  0.00 CFG/USDT 2021-12-31 16:04:50
 • 4 Uniswap V3 (Ethereum) $0.364170
  ₩469
  $24,722
  ₩3181만
  0.00 0XC221B7E6… 2023-07-14 22:36:54
 • 5 Uniswap V3 (Ethereum) $0.311626
  ₩401
  $141
  ₩181,617
  0.00 0XC221B7E6… 2023-07-09 06:00:00
 • 6 OKX $0.306521
  ₩395
  $90,984
  ₩1억1710만
  0.00 CFG/USDT 2023-07-05 21:04:52
 • 7 Coinbase Exchange $0.290000
  ₩373
  $17,722
  ₩2280만
  0.00 WCFG/USD 2023-08-02 08:18:56
 • 8 Coinbase Exchange $0.289347
  ₩372
  $29
  ₩37,067
  0.00 WCFG/BTC 2023-08-02 04:10:12
 • 9 Coinbase Exchange $0.287474
  ₩370
  $101
  ₩129,607
  0.00 WCFG/EUR 2023-08-02 00:26:20
 • 10 Coinbase Exchange $0.286491
  ₩369
  $515
  ₩662,501
  0.00 WCFG/USDT 2023-08-01 23:33:35
 • 11 AEX $0.273022
  ₩351
  $31
  ₩40,272
  0.00 CFG/USDT 2022-11-26 17:48:06
 • 12 Coinlist $0.249900
  ₩322
  $0
  ₩29
  0.00 WCFG/USD 2023-06-29 04:34:43
 • 13 KuCoin $0.219901
  ₩283
  $831
  ₩1,069,354
  0.00 CFG/BTC 2022-11-22 23:50:28
 • 14 KuCoin $0.218726
  ₩282
  $12,271
  ₩1579만
  0.00 CFG/USDT 2022-11-22 23:50:28
 • 15 Gemini $0.217350
  ₩280
  $1,375
  ₩1,769,077
  0.00 WCFG/USD 2022-12-15 23:53:57
 • 16 Coinbase Exchange $0.212618
  ₩274
  $166
  ₩213,549
  0.00 WCFG/GBP 2022-12-07 05:05:46
 • 17 BKEX $0.208894
  ₩269
  $552,298
  ₩7억1084만
  0.00 WCFG/USDT 2022-12-05 23:03:06
 • 18 CoinEx $0.202463
  ₩261
  $2,416
  ₩3,109,370
  0.00 CFG/USDT 2023-06-06 21:23:58
 • 19 Coinlist $0.156358
  ₩201
  $8
  ₩10,065
  0.00 WCFG/USDT 2023-06-13 14:40:34
 • 20 Bitrue $0.049011
  ₩63.08
  $40
  ₩51,572
  0.00 WCFG/USDT 2023-01-14 14:46:36