Vulcan Forged [PYR] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2889조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 178조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.2% [ETH] 20.4% [BNB] 4.0%[USDT] 3.1% [SOL] 2.5%

Vulcan Forged [PYR] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 20.69%)
31.97 USD
37,864 KRW
시가총액 (164위)
601,177,958 USD
7120억2016만 KRW
유통량
18,997,700 pyr
총발행량
50,000,000 pyr
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 KuCoin $32.15
  ₩38,078
  $2467만
  ₩292억2534만
  35.63% PYR/USDT 2021-12-05 20:18:57
 • 2 Binance $30.37
  ₩35,969
  $1854만
  ₩219억6484만
  26.78% PYR/USDT 2021-12-05 19:28:37
 • 3 Uniswap (v2) $32.21
  ₩38,149
  $9,112,039
  ₩107억9207만
  13.16% 0X9534AD65… 2021-12-05 20:17:30
 • 4 Binance $30.86
  ₩36,550
  $6,174,944
  ₩73억1344만
  8.92% PYR/BTC 2021-12-05 20:04:47
 • 5 Gate.io $30.93
  ₩36,633
  $3,801,135
  ₩45억0196만
  5.49% PYR/USDT 2021-12-05 20:08:35
 • 6 Binance $30.84
  ₩36,526
  $3,450,354
  ₩40억8651만
  4.98% PYR/BUSD 2021-12-05 20:08:37
 • 7 KuCoin $32.22
  ₩38,161
  $2,198,444
  ₩26억0378만
  3.17% PYR/BTC 2021-12-05 20:18:56
 • 8 Hoo.com $31.55
  ₩37,367
  $517,696
  ₩6억1314만
  0.75% PYR/USDT 2021-12-05 20:16:00
 • 9 Huobi Global $30.82
  ₩36,502
  $512,617
  ₩6억0713만
  0.74% PYR/USDT 2021-12-05 20:08:08
 • 10 AscendEX (BitMax) $30.82
  ₩36,502
  $138,614
  ₩1억6417만
  0.20% PYR/USDT 2021-12-05 20:09:36
 • 11 Bittrex $30.91
  ₩36,609
  $51,633
  ₩6115만
  0.07% PYR/BTC 2021-12-05 16:52:08
 • 12 Gate.io $31.16
  ₩36,905
  $40,966
  ₩4851만
  0.06% PYR/ETH 2021-12-05 20:12:18
 • 13 Bittrex $31.45
  ₩37,249
  $30,226
  ₩3579만
  0.04% PYR/USDT 2021-12-05 16:51:25
 • 14 HitBTC $31.75
  ₩37,604
  $1,971
  ₩2,333,882
  0.00% PYR/USDT 2021-12-05 20:28:07
 • 15 HitBTC $30.96
  ₩36,668
  $1,656
  ₩1,961,787
  0.00% PYR/BTC 2021-12-05 20:29:25
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 16 Uniswap (v2) $5.15
  ₩6,100
  $507,204
  ₩6억0071만
  0.00 0X9534AD65… 2021-05-05 23:00:39
 • 17 Uniswap (v2) $4.88
  ₩5,780
  $647,717
  ₩7억6713만
  0.00 0X9534AD65… 2021-08-31 20:14:12
 • 18 Quickswap $3.00
  ₩3,553
  $0
  ₩1
  0.00 0X348E6213… 2021-09-19 22:11:27
 • 19 Quickswap $1.87
  ₩2,215
  $18,725
  ₩2217만
  0.00 0X348E6213… 2021-07-06 16:57:41
 • 20 Quickswap $0.000028
  ₩0.03
  $0
  ₩0
  0.00 0X8EACB082… 2021-09-04 23:13:54
 • 21 Quickswap $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X8EACB082… 2021-04-29 11:53:45