UFO Gaming [UFO] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • (원)
 • 전체거래량(24h)
 • (원)
 • 점유율
 • [BTC] 50.9% [ETH] 15.2% [USDT] 4.3%[BNB] 3.6% [SOL] 2.7%

UFO Gaming [UFO] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 2.93%)
0.000001 USD
0.00 KRW
시가총액 (915위)
37,779,949 USD
KRW
유통량
25,757,575,757,575 ufo
총발행량
25,757,575,757,575 ufo
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Decoin $0.000005
  ₩0.00
  $130,399
  ₩0
  0.00 UFO/USDT 2022-08-17 12:25:56
 • 2 Uniswap (v2) $0.000004
  ₩0.00
  $2,604,277
  ₩0
  0.00 0X249E38EA… 2021-08-31 20:14:07
 • 3 Bitrue $0.000002
  ₩0.00
  $1,219
  ₩0
  0.00 UFO/USDT 2023-01-30 12:36:11
 • 4 Uniswap (v2) $0.000002
  ₩0.00
  $128,795
  ₩0
  0.00 0X249E38EA… 2023-01-25 13:17:13
 • 5 Uniswap (v3) $0.000002
  ₩0.00
  $13
  ₩0
  0.00 0X249E38EA… 2023-04-03 06:48:37
 • 6 LATOKEN $0.000001
  ₩0.00
  $13,073
  ₩0
  0.00 UFO/USDT 2023-01-15 20:28:57
 • 7 Shibaswap $0.000001
  ₩0.00
  $10
  ₩0
  0.00 0X249E38EA… 2024-03-24 04:49:22
 • 8 Sifchain $0.000001
  ₩0.00
  $112
  ₩0
  0.00 UFO/ROWAN 2022-07-19 03:03:09
 • 9 KuCoin $0.000001
  ₩0.00
  $70,369
  ₩0
  0.00 UFO/USDT 2023-01-09 10:26:02
 • 10 Hoo.com $0.000001
  ₩0.00
  $17,967
  ₩0
  0.00 UFO/USDT 2022-07-12 05:05:23
 • 11 Bitget $0.000001
  ₩0.00
  $39,566
  ₩0
  0.00 UFO/USDT 2022-12-17 10:32:01
 • 12 LBank $0.000001
  ₩0.00
  $130,037
  ₩0
  0.00 UFO/USDT 2022-12-18 11:26:42
 • 13 MEXC Global $0.000001
  ₩0.00
  $52,075
  ₩0
  0.00 UFO/USDT 2022-11-22 23:52:40
 • 14 Gate.io $0.000001
  ₩0.00
  $57,243
  ₩0
  0.00 UFO/USDT 2022-12-18 07:01:46
 • 15 BKEX $0.000001
  ₩0.00
  $10,488
  ₩0
  0.00 UFO/USDT 2022-12-31 02:58:24
 • 16 Bilaxy $0.000001
  ₩0.00
  $32,956
  ₩0
  0.00 UFO/ETH 2024-02-23 15:52:15
 • 17 BitMart $0.000001
  ₩0.00
  $2,669
  ₩0
  0.00 UFO/USDT 2022-11-22 23:09:39
 • 18 Uniswap V3 (Ethereum) $0.000001
  ₩0.00
  $11
  ₩0
  0.00 0X249E38EA… 2023-07-09 07:09:11
 • 19 Shibaswap $0.000001
  ₩0.00
  $134
  ₩0
  0.00 0X249E38EA… 2023-07-15 14:25:52