UFO Gaming [UFO] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1560조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 52조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 44.3% [ETH] 19.0% [USDT] 7.1%[BNB] 4.1% [USDC] 2.5%

UFO Gaming [UFO] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -1.59%)
0.000001 USD
0.00 KRW
시가총액 (563위)
38,026,598 USD
504억0237만 KRW
유통량
25,757,575,757,575 ufo
총발행량
25,757,575,757,575 ufo
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Decoin $0.000005
  ₩0.01
  $130,399
  ₩1억7283만
  0.00 UFO/USDT 2022-08-17 12:25:56
 • 2 Uniswap (v2) $0.000004
  ₩0.01
  $2,604,277
  ₩34억5184만
  0.00 0X249E38EA… 2021-08-31 20:14:07
 • 3 Bilaxy $0.000002
  ₩0.00
  $19,473
  ₩2581만
  0.00 UFO/ETH 2022-11-08 06:17:28
 • 4 Bitrue $0.000002
  ₩0.00
  $1,219
  ₩1,615,380
  0.00 UFO/USDT 2023-01-30 12:36:11
 • 5 Uniswap (v2) $0.000002
  ₩0.00
  $128,795
  ₩1억7071만
  0.00 0X249E38EA… 2023-01-25 13:17:13
 • 6 Uniswap (v3) $0.000002
  ₩0.00
  $13
  ₩17,165
  0.00 0X249E38EA… 2023-04-03 06:48:37
 • 7 Shibaswap $0.000001
  ₩0.00
  $75
  ₩98,918
  0.00 0X249E38EA… 2023-03-31 20:05:42
 • 8 LATOKEN $0.000001
  ₩0.00
  $13,073
  ₩1732만
  0.00 UFO/USDT 2023-01-15 20:28:57
 • 9 Uniswap (v3) $0.000001
  ₩0.00
  $442
  ₩586,393
  0.00 0X249E38EA… 2023-04-03 12:37:19
 • 10 Shibaswap $0.000001
  ₩0.00
  $99
  ₩130,623
  0.00 0X249E38EA… 2023-03-30 08:06:50
 • 11 Sifchain $0.000001
  ₩0.00
  $112
  ₩148,848
  0.00 UFO/ROWAN 2022-07-19 03:03:09
 • 12 KuCoin $0.000001
  ₩0.00
  $70,369
  ₩9327만
  0.00 UFO/USDT 2023-01-09 10:26:02
 • 13 Hoo.com $0.000001
  ₩0.00
  $17,967
  ₩2381만
  0.00 UFO/USDT 2022-07-12 05:05:23
 • 14 Bitget $0.000001
  ₩0.00
  $39,566
  ₩5244만
  0.00 UFO/USDT 2022-12-17 10:32:01
 • 15 LBank $0.000001
  ₩0.00
  $130,037
  ₩1억7235만
  0.00 UFO/USDT 2022-12-18 11:26:42
 • 16 MEXC Global $0.000001
  ₩0.00
  $52,075
  ₩6902만
  0.00 UFO/USDT 2022-11-22 23:52:40
 • 17 Gate.io $0.000001
  ₩0.00
  $57,243
  ₩7587만
  0.00 UFO/USDT 2022-12-18 07:01:46
 • 18 BKEX $0.000001
  ₩0.00
  $10,488
  ₩1390만
  0.00 UFO/USDT 2022-12-31 02:58:24
 • 19 BitMart $0.000001
  ₩0.00
  $2,669
  ₩3,537,946
  0.00 UFO/USDT 2022-11-22 23:09:39