Terra [LUNA] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1579조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 131조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.4% [ETH] 19.1% [USDT] 5.6%[USDC] 4.4% [BNB] 4.3%

Terra [LUNA] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -0.31%)
2.04 USD
2,673 KRW
시가총액 (159위)
281,428,488 USD
3687억1493만 KRW
유통량
137,511,017 luna
총발행량
1,018,524,419 luna
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 OKX $2.01
  ₩2,633
  $1892만
  ₩247억9666만
  41.73% LUNA/USDT 2022-08-15 21:46:59
 • 2 Bitrue $2.09
  ₩2,738
  $9,806,258
  ₩128억4771만
  21.62% LUNA/USDT 2022-08-09 07:07:24
 • 3 OKX $2.01
  ₩2,633
  $5,440,375
  ₩71억2773만
  12.00% LUNA/USDC 2022-08-15 21:47:03
 • 4 Gate.io $2.18
  ₩2,856
  $4,343,163
  ₩56억9021만
  9.58% LUNA/USDT 2022-08-09 11:28:18
 • 5 KuCoin $2.15
  ₩2,817
  $2,969,298
  ₩38억9024만
  6.55% LUNA/USDT 2022-08-09 18:24:05
 • 6 BTSE $2.16
  ₩2,830
  $1,211,906
  ₩15억8778만
  2.67% LUNA/USD 2022-08-09 11:39:07
 • 7 Kraken $2.18
  ₩2,856
  $556,102
  ₩7억2857만
  1.23% LUNA2/USD 2022-08-09 11:31:03
 • 8 Huobi Global $2.18
  ₩2,856
  $425,142
  ₩5억5700만
  0.94% LUNA/USDT 2022-08-09 11:27:17
 • 9 Bybit (Spot) $2.16
  ₩2,830
  $263,046
  ₩3억4463만
  0.58% LUNA/USDT 2022-08-09 11:31:21
 • 10 AAX $2.12
  ₩2,778
  $224,254
  ₩2억9380만
  0.49% LUNA2/USDT 2022-08-09 10:38:54
 • 11 Bitrue $2.10
  ₩2,751
  $215,664
  ₩2억8255만
  0.48% LUNA/USDC 2022-08-09 07:07:27
 • 12 Bitfinex $2.17
  ₩2,843
  $195,488
  ₩2억5611만
  0.43% LUNA2/USD 2022-08-09 11:29:46
 • 13 MEXC Global $2.17
  ₩2,843
  $179,587
  ₩2억3528만
  0.40% LUNA/USDT 2022-08-09 11:34:33
 • 14 Bitget $2.17
  ₩2,843
  $167,399
  ₩2억1931만
  0.37% LUNA/USDC 2022-08-09 11:35:09
 • 15 Kraken $2.18
  ₩2,856
  $87,473
  ₩1억1460만
  0.19% LUNA2/EUR 2022-08-09 11:24:10
 • 16 MEXC Global $2.17
  ₩2,843
  $81,919
  ₩1억0732만
  0.18% LUNA/USDC 2022-08-09 11:35:09
 • 17 KuCoin $2.16
  ₩2,830
  $76,379
  ₩1억0006만
  0.17% LUNA/USDC 2022-08-09 18:27:03
 • 18 BitMart $2.18
  ₩2,856
  $74,292
  ₩9733만
  0.16% LUNA/USDT 2022-08-09 11:32:26
 • 19 Crypto.com Exchange $2.17
  ₩2,843
  $43,844
  ₩5744만
  0.10% LUNA2/USDC 2022-08-09 11:27:48
 • 20 Gemini $0.000101
  ₩0.13
  $23,580
  ₩3089만
  0.05% LUNA/USD 2022-08-09 11:30:47
 • 21 Bitget $2.17
  ₩2,843
  $22,961
  ₩3008만
  0.05% LUNA/USDT 2022-08-09 11:35:08
 • 22 Gate.io $2.17
  ₩2,843
  $13,551
  ₩1775만
  0.03% LUNA/ETH 2022-08-09 11:26:52
 • 23 Bitfinex $2.16
  ₩2,830
  $3,126
  ₩4,094,902
  0.01% LUNA2/USDT 2022-08-09 11:31:01
 • 24 Okcoin $2.19
  ₩2,869
  $232
  ₩303,943
  0.00% LUNA/USD 2022-08-09 11:06:46
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 25 BTSE $6.56
  ₩8,595
  $1,721,766
  ₩22억5578만
  0.00 LUNA/USDT 2022-06-03 18:52:26
 • 26 BTSE $6.55
  ₩8,582
  $2,171,175
  ₩28억4457만
  0.00 LUNA/USDC 2022-06-03 18:18:52
 • 27 BTSE $6.55
  ₩8,582
  $0
  ₩163
  0.00 LUNA/BTC 2022-06-03 18:52:26
 • 28 BTSE $6.54
  ₩8,568
  $79,363
  ₩1억0397만
  0.00 LUNA/ETH 2022-06-03 18:52:26
 • 29 Hoo.com $2.33
  ₩3,053
  $121
  ₩157,926
  0.00 LUNA/USDT 2022-07-12 01:44:50
 • 30 eToro $2.16
  ₩2,830
  $11,094
  ₩1453만
  0.00 LUNAT/USD 2022-08-01 03:16:48
 • 31 BtcTurk PRO $2.15
  ₩2,817
  $3,145,759
  ₩41억2143만
  0.00 LUNA/TRY 2022-08-04 21:55:05
 • 32 BTCEX $2.15
  ₩2,817
  $854,968
  ₩11억2014만
  0.00 LUNA/USDT 2022-08-04 21:54:12
 • 33 WhiteBIT $2.15
  ₩2,817
  $3,014,327
  ₩39억4923만
  0.00 LUNA/USDT 2022-08-04 21:52:55
 • 34 Phemex $2.14
  ₩2,804
  $182,361
  ₩2억3892만
  0.00 LUNA/USDT 2022-08-08 23:20:07
 • 35 BtcTurk PRO $2.13
  ₩2,791
  $358,043
  ₩4억6909만
  0.00 LUNA/USDT 2022-08-04 21:55:05
 • 36 FMFW.io $1.86
  ₩2,437
  $0
  ₩219
  0.00 LUNA/ETH 2022-07-28 20:48:36
 • 37 MEXC Global $1.85
  ₩2,424
  $674,031
  ₩8억8308만
  0.00 LUNA/ETH 2022-05-26 16:06:48
 • 38 FMFW.io $1.84
  ₩2,411
  $107
  ₩139,676
  0.00 LUNA/BTC 2022-07-28 20:51:37
 • 39 FMFW.io $1.82
  ₩2,384
  $5,616
  ₩7,357,529
  0.00 LUNA/USDT 2022-07-28 23:57:53
 • 40 Bybit (Spot) $0.000191
  ₩0.25
  $36,409
  ₩4770만
  0.00 LUNA/USDC 2022-05-25 23:00:42
 • 41 KuCoin $0.000166
  ₩0.22
  $1,479,424
  ₩19억3827만
  0.00 LUNA/BTC 2022-05-27 00:27:23
 • 42 KuCoin $0.000165
  ₩0.22
  $140,780
  ₩1억8444만
  0.00 LUNA/KCS 2022-06-02 12:12:57
 • 43 KuCoin $0.000151
  ₩0.20
  $502,282
  ₩6억5806만
  0.00 LUNA/ETH 2022-06-03 07:42:22
 • 44 Crypto.com Exchange $0.000148
  ₩0.19
  $184,637
  ₩2억4190만
  0.00 LUNA/USDC 2022-05-26 21:06:54
 • 45 OKX $0.000135
  ₩0.18
  $319,608
  ₩4억1873만
  0.00 LUNA/BTC 2022-05-27 16:29:57
 • 46 KuCoin $0.000056
  ₩0.07
  $640,777
  ₩8억3951만
  0.00 LUNA/UST 2022-05-28 17:51:03