Tenset [10SET] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1282조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 90조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 40.7% [ETH] 14.8% [USDT] 6.7%[USDC] 5.6% [BNB] 3.9%

Tenset [10SET] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -8.43%)
3.36 USD
4,312 KRW
시가총액 (78위)
646,262,000 USD
8292억8662만 KRW
유통량
193,033,998 10set
총발행량
193,034,018 10set
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 LBank $3.37
  ₩4,324
  $1,742,381
  ₩22억3583만
  53.68% 10SET/USDT 2022-06-27 20:29:08
 • 2 PancakeSwap (v2) $3.69
  ₩4,735
  $691,254
  ₩8억8702만
  21.30% 0X1AE369A6… 2022-06-26 02:20:06
 • 3 Kanga $3.09
  ₩3,965
  $416,326
  ₩5억3423만
  12.83% 10SET/USDT 2022-06-22 04:58:06
 • 4 Gate.io $3.35
  ₩4,299
  $235,328
  ₩3억0197만
  7.25% 10SET/USDT 2022-06-27 20:10:26
 • 5 BitMart $3.47
  ₩4,453
  $84,914
  ₩1억0896만
  2.62% 10SET/USDT 2022-06-27 20:27:57
 • 6 BingX $3.34
  ₩4,286
  $73,400
  ₩9418만
  2.26% 10SET/USDT 2022-06-27 20:28:37
 • 7 Kanga $3.18
  ₩4,081
  $1,517
  ₩1,946,173
  0.05% 10SET/PLN 2022-06-22 04:52:22
 • 8 PancakeSwap (v2) $3.69
  ₩4,735
  $939
  ₩1,204,532
  0.03% 0X1AE369A6… 2022-06-26 00:44:13
 • 9 Kanga $3.40
  ₩4,363
  $4
  ₩5,274
  0.00% 10SET/KNG 2022-06-21 03:58:58
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 10 PancakeSwap (v2) $3.71
  ₩4,761
  $301,748
  ₩3억8720만
  0.00 0X1F64FDAD… 2022-03-24 12:03:24
 • 11 PancakeSwap (v2) $3.67
  ₩4,709
  $254,077
  ₩3억2603만
  0.00 0X1F64FDAD… 2022-03-24 18:30:52
 • 12 PancakeSwap (v2) $3.13
  ₩4,016
  $191,428
  ₩2억4564만
  0.00 0X1F64FDAD… 2022-06-02 22:43:29
 • 13 PancakeSwap (v2) $3.00
  ₩3,850
  $31
  ₩39,946
  0.00 0X1F64FDAD… 2022-05-26 14:14:02
 • 14 BKEX $2.85
  ₩3,657
  $0
  ₩73
  0.00 10SET/USDT 2022-06-08 22:48:44
 • 15 Uniswap (v2) $2.82
  ₩3,619
  $47,128
  ₩6047만
  0.00 0X7FF4169A… 2022-06-07 12:36:36
 • 16 Uniswap (v2) $2.31
  ₩2,964
  $1,503,068
  ₩19억2874만
  0.00 0X7FF4169A… 2021-05-06 02:06:40
 • 17 PancakeSwap (v2) $1.81
  ₩2,323
  $927
  ₩1,189,159
  0.00 0X1F64FDAD… 2022-01-26 19:12:08
 • 18 Uniswap (v2) $1.44
  ₩1,848
  $0
  ₩0
  0.00 0X7FF4169A… 2021-09-02 20:16:41
 • 19 Uniswap (v2) $1.42
  ₩1,822
  $384,789
  ₩4억9376만
  0.00 0X7FF4169A… 2021-08-31 20:14:09
 • 20 Decoin $0.069913
  ₩89.71
  $103,861
  ₩1억3327만
  0.00 10SET/USDT 2022-06-08 19:07:38