sXAU [SXAU] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1561조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 51조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 44.3% [ETH] 19.0% [USDT] 7.1%[BNB] 4.1% [USDC] 2.5%

sXAU [SXAU] 시세 모든 거래소 가격

가격 (0.00%)
2,542.41 USD
3,369,839 KRW
시가총액 (3249위)
285,788 USD
378,797,863 KRW
유통량
62 sxau
총발행량
62 sxau
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Uniswap (v1) $27,774.00
  ₩36,813,064
  $0
  ₩0
  0.00 SXAU/ETH 2022-04-26 18:40:58
 • 2 Uniswap (v2) $3,831.79
  ₩5,078,848
  $0
  ₩0
  0.00 0X261EFCDD… 2021-09-03 01:14:12
 • 3 Uniswap (v2) $2,090.96
  ₩2,771,464
  $0
  ₩0
  0.00 0X261EFCDD… 2021-09-03 01:14:01
 • 4 Uniswap (v2) $2,020.01
  ₩2,677,423
  $0
  ₩0
  0.00 0X261EFCDD… 2021-09-03 01:14:04
 • 5 Synthetix Exchange $1,806.19
  ₩2,394,016
  $118
  ₩156,827
  0.00 SXAU/SOIL 2021-07-24 21:43:32
 • 6 Synthetix Exchange $1,785.25
  ₩2,366,261
  $3,519
  ₩4,664,207
  0.00 SXAU/SXAG 2021-06-25 04:59:47
 • 7 Kwenta $1,749.35
  ₩2,318,677
  $131,713
  ₩1억7457만
  0.00 SXAU/SUSD 2021-09-17 22:27:28
 • 8 Balancer $1,568.67
  ₩2,079,195
  $58
  ₩77,473
  0.00 0X261EFCDD… 2021-05-08 06:29:56
 • 9 Balancer (v1) $1,568.67
  ₩2,079,195
  $58
  ₩77,473
  0.00 0X261EFCDD… 2021-05-08 06:29:56
 • 10 Balancer $1,550.47
  ₩2,055,071
  $68
  ₩90,011
  0.00 0X261EFCDD… 2021-04-30 14:34:11
 • 11 1inch $1,447.40
  ₩1,918,457
  $149
  ₩197,850
  0.00 0X261EFCDD… 2021-04-10 15:04:39
 • 12 Balancer $1,388.14
  ₩1,839,911
  $238
  ₩315,298
  0.00 0X261EFCDD… 2021-01-18 15:52:21
 • 13 Balancer (v1) $894.46
  ₩1,185,563
  $17
  ₩22,334
  0.00 0X261EFCDD… 2022-06-15 13:03:16
 • 14 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X261EFCDD… 2021-09-03 01:14:05
 • 15 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X261EFCDD… 2021-05-02 12:22:24
 • 16 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X261EFCDD… 2021-07-03 11:38:16