SuperRare [RARE] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2889조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 176조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.2% [ETH] 20.5% [BNB] 4.0%[USDT] 3.1% [SOL] 2.5%

SuperRare [RARE] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 6.04%)
1.31 USD
1,552 KRW
시가총액 (331위)
188,570,710 USD
2233억3844만 KRW
유통량
145,029,952 rare
총발행량
1,000,000,000 rare
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 BKEX $1.29
  ₩1,528
  $3,395,422
  ₩40억2145만
  22.21% RARE/USDT 2021-12-05 20:09:29
 • 2 BitMart $1.29
  ₩1,528
  $3,068,568
  ₩36억3433만
  20.07% RARE/USDT 2021-12-05 20:20:27
 • 3 Binance $1.29
  ₩1,528
  $2,614,783
  ₩30억9688만
  17.10% RARE/USDT 2021-12-05 20:22:16
 • 4 ZB $1.29
  ₩1,528
  $2,152,078
  ₩25억4886만
  14.08% RARE/USDT 2021-12-05 20:20:44
 • 5 ZB $1.29
  ₩1,528
  $1,039,727
  ₩12억3142만
  6.80% RARE/QC 2021-12-05 20:20:49
 • 6 Binance $1.29
  ₩1,528
  $730,409
  ₩8억6507만
  4.78% RARE/BUSD 2021-12-05 20:08:10
 • 7 WhiteBIT $1.29
  ₩1,528
  $577,613
  ₩6억8411만
  3.78% RARE/USDT 2021-12-05 20:24:21
 • 8 MEXC Global $1.29
  ₩1,528
  $461,244
  ₩5억4628만
  3.02% RARE/USDT 2021-12-05 20:19:04
 • 9 Binance $1.28
  ₩1,516
  $361,669
  ₩4억2835만
  2.37% RARE/BTC 2021-12-05 20:02:54
 • 10 AEX $1.32
  ₩1,563
  $195,012
  ₩2억3096만
  1.28% RARE/USDT 2021-12-05 18:37:31
 • 11 Binance $1.29
  ₩1,528
  $173,766
  ₩2억0580만
  1.14% RARE/BNB 2021-12-05 20:22:10
 • 12 Gate.io $1.29
  ₩1,528
  $141,663
  ₩1억6778만
  0.93% RARE/USDT 2021-12-05 20:09:13
 • 13 WhiteBIT $1.29
  ₩1,528
  $103,504
  ₩1억2258만
  0.68% RARE/BTC 2021-12-05 20:24:22
 • 14 Hoo.com $1.29
  ₩1,528
  $95,919
  ₩1억1360만
  0.63% RARE/USDT 2021-12-05 20:16:00
 • 15 Sushiswap $1.28
  ₩1,516
  $37,807
  ₩4477만
  0.25% 0XBA5BDE66… 2021-12-05 20:24:54
 • 16 Uniswap (v2) $1.23
  ₩1,457
  $29,555
  ₩3500만
  0.19% 0XBA5BDE66… 2021-12-05 18:04:31
 • 17 Hotbit $1.27
  ₩1,504
  $22,771
  ₩2696만
  0.15% RARE/USDT 2021-12-05 20:25:39
 • 18 WhiteBIT $1.33
  ₩1,575
  $20,361
  ₩2411만
  0.13% RARE/UAH 2021-12-05 20:24:21
 • 19 Gate.io $1.29
  ₩1,528
  $15,195
  ₩1799만
  0.10% RARE/ETH 2021-12-05 20:09:10
 • 20 CoinEx $1.29
  ₩1,528
  $14,002
  ₩1658만
  0.09% RARE/USDT 2021-12-05 20:21:45
 • 21 Gemini $1.30
  ₩1,540
  $13,260
  ₩1570만
  0.09% RARE/USD 2021-12-05 20:19:39
 • 22 LBank $1.29
  ₩1,528
  $11,761
  ₩1392만
  0.08% RARE/USDT 2021-12-05 20:22:59
 • 23 LATOKEN $1.29
  ₩1,528
  $11,300
  ₩1338만
  0.07% RARE/USDT 2021-12-05 20:12:55
 • 24 Uniswap (v3) $1.31
  ₩1,552
  $1,037
  ₩1,227,628
  0.01% 0XBA5BDE66… 2021-12-05 20:17:46
 • 25 Poloniex $1.20
  ₩1,421
  $152
  ₩180,534
  0.00% RARE/USDT 2021-12-05 19:08:36
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 26 Paraswap $2.38
  ₩2,819
  $12,555
  ₩1487만
  0.00 0XBA5BDE66… 2021-08-29 15:42:33
 • 27 XT.COM $2.21
  ₩2,617
  $318,433
  ₩3억7714만
  0.00 RARE/USDT 2021-10-12 18:38:09
 • 28 Uniswap (v2) $1.91
  ₩2,262
  $906,211
  ₩10억7329만
  0.00 0XBA5BDE66… 2021-09-02 17:49:40
 • 29 0x Protocol $1.01
  ₩1,196
  $776,541
  ₩9억1971만
  0.00 RARE/USD 2021-09-22 15:10:30
 • 30 Paraswap $0.986117
  ₩1,168
  $15,017
  ₩1778만
  0.00 0XBA5BDE66… 2021-09-21 11:21:09
 • 31 Sushiswap $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0XBA5BDE66… 2021-08-26 15:22:31