Standard Protocol [STND] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2491조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 114조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.1% [ETH] 17.8% [USDT] 3.8%[BNB] 3.7% [USDC] 2.2%

Standard Protocol [STND] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -15.78%)
0.339602 USD
405 KRW
시가총액 (1308위)
9,507,330 USD
11,332,594,693 KRW
유통량
27,995,411 stnd
총발행량
100,000,000 stnd
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Gate.io $0.339474
  ₩405
  $2,597,354
  ₩30억9600만
  72.45% STND/USDT 2022-01-19 20:22:07
 • 2 KuCoin $0.339508
  ₩405
  $663,042
  ₩7억9033만
  18.50% STND/USDT 2022-01-19 20:20:24
 • 3 Coinone $0.355172
  ₩423
  $74,324
  ₩8859만
  2.07% STND/KRW 2022-01-19 20:29:12
 • 4 KuCoin $0.341133
  ₩407
  $73,435
  ₩8753만
  2.05% STND/ETH 2022-01-19 20:17:15
 • 5 Uniswap (v2) $0.334149
  ₩398
  $67,118
  ₩8000만
  1.87% 0X9040E237… 2022-01-19 15:42:20
 • 6 MEXC Global $0.342448
  ₩408
  $59,354
  ₩7074만
  1.66% STND/USDT 2022-01-19 17:23:50
 • 7 Gate.io $0.339407
  ₩405
  $43,739
  ₩5213만
  1.22% STND/ETH 2022-01-19 20:21:45
 • 8 Bilaxy $0.335262
  ₩400
  $4,374
  ₩5,214,028
  0.12% STND/ETH 2022-01-19 19:11:32
 • 9 Sushiswap $0.335926
  ₩400
  $2,082
  ₩2,481,999
  0.06% 0X9040E237… 2022-01-19 07:49:51
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 10 Uniswap (v2) $1.74
  ₩2,074
  $201,451
  ₩2억4012만
  0.00 0X9040E237… 2021-05-06 02:09:58
 • 11 Uniswap (v2) $0.439684
  ₩524
  $122,498
  ₩1억4601만
  0.00 0X9040E237… 2021-09-02 18:13:33