Lido Staked Ether [STETH] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • (원)
 • 전체거래량(24h)
 • (원)
 • 점유율

Lido Staked Ether [STETH] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 2.28%)
1,866.97 USD
2,493,628 KRW
시가총액 (7위)
14,849,636,482 USD
19조8339억9179만 KRW
유통량
7,952,613 steth
총발행량
7,952,613 steth
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Uniswap (v2) $3,755.15
  ₩5,015,585
  $32,667
  ₩4363만
  0.00 0XAE7AB965… 2021-09-02 18:13:24
 • 2 Paraswap $3,412.97
  ₩4,558,551
  $209,467
  ₩2억7977만
  0.00 0XAE7AB965… 2021-09-18 14:26:51
 • 3 Uniswap (v2) $3,366.86
  ₩4,496,964
  $29,623
  ₩3956만
  0.00 0XAE7AB965… 2021-05-05 22:20:50
 • 4 Paraswap $3,186.92
  ₩4,256,626
  $8,046
  ₩1074만
  0.00 0XAE7AB965… 2021-08-15 23:22:08
 • 5 Hotbit $2,839.99
  ₩3,793,247
  $49,524
  ₩6614만
  0.00 STETH/ETH 2021-09-28 20:53:37
 • 6 OpenOcean $2,010.25
  ₩2,685,001
  $8,041
  ₩1074만
  0.00 STETH/WSTE… 2023-07-13 11:48:21
 • 7 OpenOcean $1,998.37
  ₩2,669,133
  $14,350
  ₩1916만
  0.00 STETH/USDC 2023-07-14 18:27:07
 • 8 Huobi $1,919.32
  ₩2,563,549
  $35,699
  ₩4768만
  0.00 STETH/ETH 2023-07-01 09:59:54
 • 9 Curve (Ethereum) $1,917.27
  ₩2,560,811
  $482,480
  ₩6억4442만
  0.00 0XAE7AB965… 2023-07-02 21:42:16
 • 10 Curve (Ethereum) $1,915.76
  ₩2,558,794
  $508,990
  ₩6억7983만
  0.00 0XAE7AB965… 2023-07-02 21:59:11
 • 11 Uniswap V2 (Ethereum) $1,890.42
  ₩2,524,949
  $103,806
  ₩1억3864만
  0.00 0XAE7AB965… 2023-07-17 21:20:28
 • 12 Bybit $1,877.41
  ₩2,507,572
  $93,852
  ₩1억2535만
  0.00 STETH/USDT 2023-07-24 01:19:54
 • 13 Paraswap $1,869.77
  ₩2,497,368
  $1,170
  ₩1,563,224
  0.00 0XAE7AB965… 2021-06-28 22:07:31
 • 14 OpenOcean $1,854.36
  ₩2,476,785
  $2,989,233
  ₩39억9258만
  0.00 STETH/WETH 2023-07-31 08:34:32
 • 15 1inch Liquidity Protocol $1,851.42
  ₩2,472,858
  $4,320
  ₩5,769,442
  0.00 0XAE7AB965… 2023-07-31 05:27:20
 • 16 Bitget $1,847.37
  ₩2,467,449
  $119,731
  ₩1억5991만
  0.00 STETH/USDT 2023-07-24 23:20:24
 • 17 Uniswap V3 (Ethereum) $1,843.56
  ₩2,462,360
  $1,090
  ₩1,456,518
  0.00 0XAE7AB965… 2023-07-09 02:47:28
 • 18 OpenOcean $1,833.41
  ₩2,448,803
  $388,971
  ₩5억1953만
  0.00 STETH/ETH 2023-08-01 22:39:45
 • 19 Uniswap V3 (Ethereum) $1,720.50
  ₩2,297,994
  $100
  ₩133,071
  0.00 0XAE7AB965… 2023-06-18 05:52:39
 • 20 LATOKEN $1,671.19
  ₩2,232,133
  $28
  ₩37,238
  0.00 STETH/USDT 2023-01-15 20:28:15
 • 21 XT.COM $1,666.46
  ₩2,225,816
  $253,963
  ₩3억3920만
  0.00 STETH/USDT 2023-04-01 07:38:31
 • 22 HitBTC $1,601.79
  ₩2,139,439
  $158
  ₩210,847
  0.00 STETH/ETH 2023-01-22 16:08:46
 • 23 FTX $1,379.40
  ₩1,842,403
  $3,192,110
  ₩42억6355만
  0.00 STETH/USD 2022-11-09 03:44:36
 • 24 XT.COM $1,311.89
  ₩1,752,232
  $317,749
  ₩4억2440만
  0.00 STETH/ETH 2022-10-14 18:23:55
 • 25 XT.COM $1,298.86
  ₩1,734,829
  $167,568
  ₩2억2381만
  0.00 STETH/USDC 2022-10-09 14:41:56
 • 26 Bit.com $1,239.26
  ₩1,655,224
  $1,145,021
  ₩15억2935만
  0.00 STETH/USDT 2022-10-13 20:46:09
 • 27 HitBTC $1,200.43
  ₩1,603,360
  $0
  ₩16
  0.00 STETH/USDT 2022-11-19 00:37:22
 • 28 OpenOcean $1,193.46
  ₩1,594,051
  $6,411
  ₩8,562,871
  0.00 STETH/USDT 2022-12-20 23:34:07
 • 29 HitBTC $1,177.07
  ₩1,572,159
  $11
  ₩15,253
  0.00 STETH/BTC 2022-12-19 19:39:26
 • 30 Gate.io $1,164.66
  ₩1,555,584
  $12,745
  ₩1702만
  0.00 STETH/USDT 2022-12-17 10:55:45
 • 31 Gate.io $1,163.63
  ₩1,554,208
  $3,736
  ₩4,990,461
  0.00 STETH/ETH 2022-12-19 19:27:34
 • 32 Phemex $1,128.59
  ₩1,507,407
  $24,713
  ₩3300만
  0.00 STETH/USDT 2022-11-22 23:53:57
 • 33 Huobi $1,120.58
  ₩1,496,708
  $92
  ₩123,308
  0.00 STETH/USDT 2023-01-09 06:10:55
 • 34 MEXC Global $1,062.47
  ₩1,419,093
  $38,688
  ₩5167만
  0.00 STETH/USDC 2022-11-22 23:53:25
 • 35 MEXC Global $1,059.18
  ₩1,414,699
  $49,861
  ₩6659만
  0.00 STETH/USDT 2022-11-22 23:53:22