Spookyswap [BOO] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2897조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 180조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.1% [ETH] 20.5% [BNB] 4.0%[USDT] 3.1% [SOL] 2.5%

Spookyswap [BOO] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 16.13%)
14.67 USD
17,375 KRW
시가총액 (543위)
82,937,462 USD
982억2905만 KRW
유통량
5,644,580 boo
총발행량
5,739,882 boo
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 BKEX $14.71
  ₩17,422
  $1215만
  ₩143억9560만
  94.63% BOO/USDT 2021-12-05 20:09:26
 • 2 MEXC Global $14.54
  ₩17,221
  $591,897
  ₩7억0102만
  4.61% BOO/USDT 2021-12-05 20:19:05
 • 3 Gate.io $14.55
  ₩17,233
  $54,862
  ₩6497만
  0.43% BOO/USDT 2021-12-05 20:24:31
 • 4 OpenOcean $13.26
  ₩15,705
  $14,146
  ₩1675만
  0.11% BOO/WFTM 2021-12-04 13:50:39
 • 5 Beethoven X $14.63
  ₩17,327
  $9,044
  ₩1071만
  0.07% 0X841FAD6E… 2021-12-05 19:01:45
 • 6 OpenOcean $18.31
  ₩21,686
  $8,090
  ₩9,581,653
  0.06% BOO/USDC 2021-12-03 10:40:31
 • 7 OpenOcean $18.39
  ₩21,781
  $8,020
  ₩9,498,865
  0.06% BOO/TAROT 2021-12-03 10:40:22
 • 8 OpenOcean $18.01
  ₩21,331
  $1,801
  ₩2,132,503
  0.01% BOO/ICE 2021-11-30 00:03:55
 • 9 OpenOcean $18.35
  ₩21,733
  $417
  ₩493,316
  0.00% BOO/SPIRIT 2021-12-02 23:09:32
 • 10 OpenOcean $13.67
  ₩16,190
  $315
  ₩372,758
  0.00% BOO/FTM 2021-12-04 07:10:19
 • 11 Gate.io $21.06
  ₩24,943
  $304
  ₩359,707
  0.00% BOO/ETH 2021-12-05 17:40:15
 • 12 Uniswap (v3) $19.04
  ₩22,551
  $256
  ₩303,271
  0.00% 0X55AF5865… 2021-12-05 08:53:31
 • 13 Spookyswap $14.60
  ₩17,292
  $175
  ₩206,733
  0.00% 0X841FAD6E… 2021-12-05 20:16:16
 • 14 OpenOcean $19.46
  ₩23,048
  $104
  ₩122,583
  0.00% BOO/LQDR 2021-11-28 02:59:44
 • 15 Spookyswap $14.67
  ₩17,375
  $6
  ₩7,260
  0.00% 0X841FAD6E… 2021-12-04 20:47:24
 • 16 Spookyswap $14.53
  ₩17,209
  $4
  ₩5,057
  0.00% 0X841FAD6E… 2021-12-05 02:25:08
 • 17 Spookyswap $15.29
  ₩18,109
  $2
  ₩1,859
  0.00% 0X841FAD6E… 2021-12-05 12:03:12
 • 18 Spookyswap $17.88
  ₩21,177
  $0
  ₩0
  0.00% 0X841FAD6E… 2021-12-02 23:53:05
 • 19 Spookyswap $14.73
  ₩17,446
  $0
  ₩0
  0.00% 0X841FAD6E… 2021-12-05 15:07:52
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 20 Spookyswap $35.10
  ₩41,572
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:02
 • 21 OpenOcean $30.19
  ₩35,756
  $12
  ₩14,177
  0.00 BOO/BUSD 2021-11-07 10:54:32
 • 22 OpenOcean $27.16
  ₩32,168
  $264
  ₩312,497
  0.00 BOO/GEIST 2021-11-10 15:49:38
 • 23 OpenOcean $24.56
  ₩29,088
  $179
  ₩212,347
  0.00 BOO/MIM 2021-11-24 10:36:12
 • 24 Spookyswap $24.28
  ₩28,757
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-10-18 04:19:33
 • 25 OpenOcean $24.23
  ₩28,697
  $1,788
  ₩2,117,449
  0.00 BOO/TOMB 2021-11-25 20:53:33
 • 26 OpenOcean $22.02
  ₩26,080
  $4,659
  ₩5,518,264
  0.00 BOO/DAI 2021-11-23 23:15:21
 • 27 Spookyswap $21.60
  ₩25,583
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-11-11 16:02:24
 • 28 Spookyswap $20.34
  ₩24,090
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:03
 • 29 Spookyswap $20.34
  ₩24,090
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:03
 • 30 Spookyswap $20.34
  ₩24,090
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:03
 • 31 Spookyswap $20.34
  ₩24,090
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:03
 • 32 Spookyswap $20.34
  ₩24,090
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:02
 • 33 Spookyswap $20.34
  ₩24,090
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:04
 • 34 Spookyswap $20.34
  ₩24,090
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:02
 • 35 Spookyswap $20.34
  ₩24,090
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:03
 • 36 Spookyswap $20.34
  ₩24,090
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:03
 • 37 Spookyswap $19.23
  ₩22,776
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-11-24 07:35:47
 • 38 Spookyswap $16.51
  ₩19,554
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-11-27 09:21:30
 • 39 Spookyswap $15.88
  ₩18,808
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-11-26 19:55:16
 • 40 Spookyswap $5.97
  ₩7,071
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:03
 • 41 Spookyswap $4.49
  ₩5,318
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:02
 • 42 Spookyswap $3.70
  ₩4,382
  $332,344
  ₩3억9361만
  0.00 0X841FAD6E… 2021-07-07 13:20:22
 • 43 Spookyswap $2.78
  ₩3,293
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-09-05 00:50:03
 • 44 Sushiswap (Fantom) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-08-07 07:49:38
 • 45 SpiritSwap $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0X841FAD6E… 2021-08-11 18:57:12