Shiden Network [SDN] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2901조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 184조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.1% [ETH] 20.5% [BNB] 4.0%[USDT] 3.1% [SOL] 2.5%

Shiden Network [SDN] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 6.78%)
2.26 USD
2,677 KRW
시가총액 (433위)
122,201,665 USD
1447억3260만 KRW
유통량
54,129,036 sdn
총발행량
71,162,972 sdn
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 MEXC Global $2.19
  ₩2,594
  $7,414,368
  ₩87억8139만
  60.84% SDN/USDT 2021-12-05 18:41:23
 • 2 ZB $2.28
  ₩2,700
  $874,567
  ₩10억3581만
  7.18% SDN/QC 2021-12-05 18:45:15
 • 3 Huobi Global $2.20
  ₩2,606
  $859,236
  ₩10억1765만
  7.05% SDN/USDT 2021-12-05 18:38:43
 • 4 ZB $2.27
  ₩2,689
  $851,201
  ₩10억0814만
  6.98% SDN/USDT 2021-12-05 18:45:20
 • 5 Gate.io $2.20
  ₩2,606
  $651,381
  ₩7억7147만
  5.35% SDN/USDT 2021-12-05 18:30:11
 • 6 KuCoin $2.18
  ₩2,582
  $456,258
  ₩5억4038만
  3.74% SDN/USDT 2021-12-05 18:41:08
 • 7 BKEX $2.19
  ₩2,594
  $332,453
  ₩3억9374만
  2.73% SDN/USDT 2021-12-05 17:57:20
 • 8 AEX $2.19
  ₩2,594
  $242,944
  ₩2억8773만
  1.99% SDN/USDT 2021-12-05 18:53:51
 • 9 Kraken $2.20
  ₩2,606
  $185,148
  ₩2억1928만
  1.52% SDN/EUR 2021-12-05 18:29:48
 • 10 KuCoin $2.27
  ₩2,689
  $111,393
  ₩1억3193만
  0.91% SDN/ETH 2021-12-05 18:08:14
 • 11 Kraken $2.19
  ₩2,594
  $109,191
  ₩1억2932만
  0.90% SDN/USD 2021-12-05 18:29:47
 • 12 Gate.io $2.19
  ₩2,594
  $42,726
  ₩5060만
  0.35% SDN/ETH 2021-12-05 18:30:08
 • 13 Gate.io $2.19
  ₩2,594
  $41,783
  ₩4948만
  0.34% SDN/BTC 2021-12-05 18:34:47
 • 14 Crypto.com Exchange $2.19
  ₩2,594
  $14,014
  ₩1659만
  0.11% SDN/USDT 2021-12-05 18:40:56
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록