pTokens BTC [OLD] [PBTC] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1562조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 52조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 44.3% [ETH] 19.0% [USDT] 7.1%[BNB] 4.1% [USDC] 2.5%

pTokens BTC [OLD] [PBTC] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -2.95%)
28,342.00 USD
37,565,920 KRW
시가총액 (2644위)
650,054 USD
861,614,435 KRW
유통량
23 pbtc
총발행량
23 pbtc
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Uniswap (v2) $58,123.00
  ₩77,039,163
  $136,716
  ₩1억8121만
  0.00 0X5228A22E… 2021-05-06 01:55:48
 • 2 Uniswap (v2) $50,152.00
  ₩66,473,996
  $0
  ₩0
  0.00 0X5228A22E… 2021-09-03 01:19:01
 • 3 Uniswap (v2) $49,882.00
  ₩66,116,125
  $713,301
  ₩9억4544만
  0.00 0X5228A22E… 2021-09-02 16:25:48
 • 4 1inch $42,031.00
  ₩55,710,012
  $21,525
  ₩2853만
  0.00 0X5228A22E… 2021-09-22 14:24:57
 • 5 Bancor Network $34,156.00
  ₩45,272,089
  $88
  ₩117,011
  0.00 PBTC/BNT 2022-04-26 18:34:42
 • 6 Newdex $28,081.00
  ₩37,219,977
  $1
  ₩813
  0.00 PBTC/USDT 2023-04-03 23:34:07
 • 7 Newdex $27,124.00
  ₩35,951,521
  $32
  ₩42,786
  0.00 PBTC/EOS 2023-04-03 20:02:20
 • 8 OpenOcean $26,652.00
  ₩35,325,908
  $134
  ₩177,769
  0.00 PBTC/1INCH 2021-10-08 20:02:24
 • 9 Uniswap (v1) $26,146.00
  ₩34,655,230
  $0
  ₩0
  0.00 PBTC/ETH 2022-04-26 18:41:01
 • 10 Newdex $25,998.00
  ₩34,459,064
  $5
  ₩6,057
  0.00 PBTC/USN 2021-11-09 18:19:43
 • 11 OpenOcean $24,632.00
  ₩32,648,498
  $84
  ₩111,020
  0.00 PBTC/SHIB 2021-10-09 00:41:48
 • 12 Newdex $24,115.00
  ₩31,963,240
  $0
  ₩274
  0.00 PBTC/TLOS 2022-02-15 10:46:10
 • 13 OpenOcean $21,801.00
  ₩28,896,148
  $19
  ₩25,197
  0.00 PBTC/WBTC 2022-09-29 13:34:25
 • 14 OpenOcean $21,388.00
  ₩28,348,736
  $25
  ₩33,322
  0.00 PBTC/USDT 2022-05-17 20:07:19
 • 15 Uniswap (v2) $20,947.00
  ₩27,764,213
  $116
  ₩153,461
  0.00 0X5228A22E… 2022-11-07 04:13:39
 • 16 OpenOcean $11,077.75
  ₩14,683,010
  $8
  ₩10,113
  0.00 PBTC/BNB 2022-08-03 07:34:14
 • 17 Loopring $9,131.71
  ₩12,103,630
  $155
  ₩205,763
  0.00 PBTC/USDT 2020-07-05 02:43:03
 • 18 Saturn Network $8,952.48
  ₩11,866,070
  $9
  ₩11,863
  0.00 PBTC/ETH 2020-03-19 01:36:04
 • 19 Bamboo Relay $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 PBTC/WETH 2020-03-10 13:41:30
 • 20 Loopring $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 PBTC/ETH 2021-04-15 19:46:28