Pepe [PEPE] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1461조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 25조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 47.4% [ETH] 17.5% [USDT] 7.6%[BNB] 3.0% [XRP] 2.5%

Pepe [PEPE] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 6.50%)
0.000001 USD
0.00 KRW
시가총액 (82위)
548,901,899 USD
7331억4358만 KRW
유통량
420,690,000,000,000 pepe
총발행량
420,690,000,000,000 pepe
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 MEXC $0.000002
  ₩0.00
  $5,620,014
  ₩75억0640만
  0.00 PEPE/USDT 2023-07-14 22:22:45
 • 2 Paribu $0.000002
  ₩0.00
  $2,918,523
  ₩38억9813만
  0.00 PEPE/TRY 2023-07-06 21:18:46
 • 3 Pancakeswap V3 (Ethereum) $0.000002
  ₩0.00
  $23,281
  ₩3109만
  0.00 0X69825081… 2023-07-15 22:52:12
 • 4 Coins.ph $0.000002
  ₩0.00
  $5,666
  ₩7,567,968
  0.00 PEPE/PHP 2023-07-15 22:23:42
 • 5 BitMart $0.000002
  ₩0.00
  $476,909
  ₩6억3698만
  0.00 PEPE/USDT 2023-07-15 22:26:27
 • 6 Pancakeswap V3 (BSC) $0.000002
  ₩0.00
  $310
  ₩413,893
  0.00 0X25D887CE… 2023-07-16 20:36:13
 • 7 Kanga $0.000002
  ₩0.00
  $22,203
  ₩2965만
  0.00 PEPE/USDT 2023-07-16 20:03:03
 • 8 Kraken $0.000002
  ₩0.00
  $266,097
  ₩3억5541만
  0.00 PEPE/EUR 2023-06-25 21:19:16
 • 9 Kraken $0.000002
  ₩0.00
  $382,416
  ₩5억1077만
  0.00 PEPE/USD 2023-06-25 21:19:16
 • 10 Binance $0.000002
  ₩0.00
  $9,769,844
  ₩130억4914만
  0.00 PEPE/TRY 2023-07-07 23:07:25
 • 11 Uniswap V3 (Ethereum) $0.000002
  ₩0.00
  $18,409
  ₩2458만
  0.00 0X69825081… 2023-07-09 10:58:38
 • 12 Binance $0.000002
  ₩0.00
  $318,477
  ₩4억2537만
  0.00 PEPE/TUSD 2023-07-07 23:07:24
 • 13 Gate.io $0.000002
  ₩0.00
  $5,487,924
  ₩73억2997만
  0.00 PEPE/USDT 2023-06-30 22:43:25
 • 14 Uniswap V3 (Ethereum) $0.000002
  ₩0.00
  $11,422
  ₩1525만
  0.00 0X69825081… 2023-07-09 10:44:56
 • 15 BTCEX $0.000002
  ₩0.00
  $1,883,280
  ₩25억1541만
  0.00 PEPE/USDT 2023-06-27 09:57:05
 • 16 Bitfinex $0.000002
  ₩0.00
  $86
  ₩115,414
  0.00 PEPE/USDT 2023-07-13 21:26:37
 • 17 Bitfinex $0.000001
  ₩0.00
  $3,854
  ₩5,148,095
  0.00 PEPE/USD 2023-07-13 21:21:56
 • 18 Bybit $0.000001
  ₩0.00
  $1,042,336
  ₩13억9220만
  0.00 PEPE/USDT 2023-07-23 22:43:02
 • 19 Indodax $0.000001
  ₩0.00
  $34,740
  ₩4640만
  0.00 PEPE/USDT 2023-07-10 23:01:02
 • 20 OKX $0.000001
  ₩0.00
  $4,808,356
  ₩64억2230만
  0.00 PEPE/USDT 2023-07-23 22:45:11
 • 21 Pancakeswap V3 (BSC) $0.000001
  ₩0.00
  $18,399
  ₩2457만
  0.00 0X25D887CE… 2023-07-23 20:23:53
 • 22 Tarmex $0.000001
  ₩0.00
  $54,461
  ₩7274만
  0.00 PEPE/USDT 2023-07-24 21:22:43
 • 23 Gemini $0.000001
  ₩0.00
  $212,494
  ₩2억8381만
  0.00 PEPE/USD 2023-07-24 23:20:32
 • 24 Bitget $0.000001
  ₩0.00
  $5,679,151
  ₩75억8538만
  0.00 PEPE/USDT 2023-07-24 23:20:24
 • 25 BW.com $0.000001
  ₩0.00
  $1,525,483
  ₩20억3751만
  0.00 PEPE/USDT 2023-07-31 10:58:08
 • 26 Binance $0.000001
  ₩0.00
  $2069만
  ₩276억4323만
  0.00 PEPE/USDT 2023-08-01 23:59:44
 • 27 Uniswap V3 (Ethereum) $0.000001
  ₩0.00
  $417
  ₩556,915
  0.00 0X69825081… 2023-06-18 06:17:48