Osmosis [OSMO] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • (원)
 • 전체거래량(24h)
 • (원)
 • 점유율
 • [BTC] 51.4% [ETH] 17.5% [USDT] 4.5%[BNB] 3.7% [SOL] 2.5%

Osmosis [OSMO] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 2.39%)
0.534850 USD
0.00 KRW
시가총액 (191위)
356,942,969 USD
KRW
유통량
666,752,776 osmo
총발행량
998,159,339 osmo
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Osmosis $6.90
  ₩0.00
  $2048만
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 2 Osmosis $6.90
  ₩0.00
  $424,266
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 3 Osmosis $6.90
  ₩0.00
  $2,033,775
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 4 Osmosis $6.90
  ₩0.00
  $1,207,890
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 5 Osmosis $6.90
  ₩0.00
  $34,159
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 6 Osmosis $6.90
  ₩0.00
  $33,597
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 7 Osmosis $6.90
  ₩0.00
  $152,642
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 13:24:14
 • 8 Osmosis $6.90
  ₩0.00
  $5,349
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 9 Osmosis $6.90
  ₩0.00
  $271
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 10 Osmosis $6.90
  ₩0.00
  $124,306
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 11 Osmosis $6.90
  ₩0.00
  $70,607
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 13:24:14
 • 12 Osmosis $6.89
  ₩0.00
  $91
  ₩0
  0.00 UOSMO/UION 2022-04-10 11:11:14
 • 13 Osmosis $6.83
  ₩0.00
  $1,710
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 15:19:55
 • 14 Osmosis $6.81
  ₩0.00
  $6,899
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 19:06:47
 • 15 Osmosis $6.81
  ₩0.00
  $4,980
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 19:26:03
 • 16 Osmosis $6.81
  ₩0.00
  $6,474
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 19:06:48
 • 17 Osmosis $6.76
  ₩0.00
  $161,281
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-11 00:56:07
 • 18 Osmosis $4.94
  ₩0.00
  $6,149
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2021-06-28 14:30:31
 • 19 Osmosis $4.58
  ₩0.00
  $59
  ₩0
  0.00 UOSMO/IBC/… 2021-06-29 03:47:08
 • 20 Coinbase Exchange $1.68
  ₩0.00
  $2,047,531
  ₩0
  0.00 OSMO/USD 2024-03-08 22:35:38
 • 21 SpaceFi $1.62
  ₩0.00
  $58
  ₩0
  0.00 0XFA3C22C0… 2024-03-03 23:19:04
 • 22 Nominex $1.60
  ₩0.00
  $67
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2024-03-11 12:11:22
 • 23 TradeOgre $1.31
  ₩0.00
  $55
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2024-03-22 17:49:58
 • 24 Binance $1.31
  ₩0.00
  $2,689,064
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2024-03-25 17:04:46
 • 25 Kujira Fin $1.30
  ₩0.00
  $13,237
  ₩0
  0.00 OSMO/MNTA 2024-03-24 01:56:08
 • 26 Kujira Fin $1.30
  ₩0.00
  $474
  ₩0
  0.00 OSMO/USK 2024-03-24 01:56:07
 • 27 Shade Protocol $1.28
  ₩0.00
  $448
  ₩0
  0.00 SECRET150J… 2024-03-25 04:42:13
 • 28 Kujira Fin $1.12
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 OSMO/AXLUS… 2024-03-23 04:06:36
 • 29 CoinEx $1.03
  ₩0.00
  $2,411
  ₩0
  0.00 OSMO/BTC 2022-11-22 23:55:46
 • 30 Bitrue $0.966786
  ₩0.00
  $2,156,612
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2023-01-31 10:05:53
 • 31 Bitrue $0.964875
  ₩0.00
  $1,418,033
  ₩0
  0.00 OSMO/BUSD 2023-01-31 10:05:55
 • 32 Diffusion Finance $0.930928
  ₩0.00
  $110
  ₩0
  0.00 0XFA3C22C0… 2023-04-03 02:50:09
 • 33 Sifchain $0.928888
  ₩0.00
  $2,224
  ₩0
  0.00 OSMO/ROWAN 2022-12-13 10:20:30
 • 34 Demex $0.810740
  ₩0.00
  $1
  ₩0
  0.00 OSMO/BUSD 2023-04-01 21:34:21
 • 35 KuCoin $0.785235
  ₩0.00
  $21,435
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2023-04-03 10:23:20
 • 36 DigiFinex $0.778837
  ₩0.00
  $69,994
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2022-12-19 07:04:46
 • 37 Bitget $0.775793
  ₩0.00
  $72,029
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2022-12-17 10:31:16
 • 38 Hotbit $0.769976
  ₩0.00
  $6,743
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2022-12-17 10:49:38
 • 39 Gate.io $0.767364
  ₩0.00
  $99,200
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2022-12-19 19:26:58
 • 40 Crypto.com Exchange $0.706100
  ₩0.00
  $269
  ₩0
  0.00 OSMO/USD 2022-12-29 10:25:25
 • 41 BKEX $0.696053
  ₩0.00
  $30,690
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2022-12-31 03:00:56
 • 42 BitMart $0.547317
  ₩0.00
  $1,024,285
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2023-07-15 22:22:51
 • 43 CoinEx $0.509566
  ₩0.00
  $5,299
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2023-07-23 23:15:42
 • 44 Huobi $0.500576
  ₩0.00
  $431,293
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2023-07-09 22:20:03
 • 45 Deepcoin $0.497136
  ₩0.00
  $222,169
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2023-07-24 23:21:38
 • 46 Binance $0.496963
  ₩0.00
  $20,730
  ₩0
  0.00 OSMO/BUSD 2023-07-27 20:57:13
 • 47 MEXC $0.495952
  ₩0.00
  $32,096
  ₩0
  0.00 OSMO/USDT 2023-07-12 21:33:24
 • 48 Binance $0.490088
  ₩0.00
  $6,014
  ₩0
  0.00 OSMO/BTC 2023-07-26 23:55:15
 • 49 Loop Markets $0.000003
  ₩0.00
  $8
  ₩0
  0.00 OSMO/LOOP 2023-07-23 17:34:16
 • 50 Osmosis $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 UOSMO/UOSM… 2022-04-11 00:56:08