Osmosis [OSMO] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1583조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 131조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.4% [ETH] 19.1% [USDT] 5.6%[USDC] 4.4% [BNB] 4.3%

Osmosis [OSMO] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -2.02%)
1.17 USD
1,533 KRW
시가총액 (102위)
503,749,086 USD
6599억8937만 KRW
유통량
430,675,653 osmo
총발행량
325,000,000 osmo
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 MEXC Global $1.18
  ₩1,546
  $223,592
  ₩2억9294만
  68.17% OSMO/USDT 2022-08-09 11:35:06
 • 2 Bitget $1.17
  ₩1,533
  $96,906
  ₩1억2696만
  29.55% OSMO/USDT 2022-08-09 11:35:09
 • 3 CoinEx $1.20
  ₩1,572
  $4,710
  ₩6,170,306
  1.44% OSMO/USDT 2022-08-09 07:10:10
 • 4 CoinEx $1.19
  ₩1,559
  $2,547
  ₩3,336,506
  0.78% OSMO/BTC 2022-08-09 07:10:10
 • 5 Bitrue $1.30
  ₩1,703
  $230
  ₩301,309
  0.07% OSMO/USDT 2022-08-09 00:24:05
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 6 Osmosis $6.90
  ₩9,040
  $2048만
  ₩268억3691만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 7 Osmosis $6.90
  ₩9,040
  $424,266
  ₩5억5585만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 8 Osmosis $6.90
  ₩9,040
  $2,033,775
  ₩26억6456만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 9 Osmosis $6.90
  ₩9,040
  $1,207,890
  ₩15억8252만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 10 Osmosis $6.90
  ₩9,040
  $34,159
  ₩4475만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 11 Osmosis $6.90
  ₩9,040
  $33,597
  ₩4401만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 12 Osmosis $6.90
  ₩9,040
  $152,642
  ₩1억9998만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 13:24:14
 • 13 Osmosis $6.90
  ₩9,040
  $5,349
  ₩7,008,045
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 14 Osmosis $6.90
  ₩9,040
  $271
  ₩355,458
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 15 Osmosis $6.90
  ₩9,040
  $124,306
  ₩1억6286만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 16 Osmosis $6.90
  ₩9,040
  $70,607
  ₩9250만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 13:24:14
 • 17 Osmosis $6.89
  ₩9,027
  $91
  ₩119,172
  0.00 UOSMO/UION 2022-04-10 11:11:14
 • 18 Osmosis $6.83
  ₩8,948
  $1,710
  ₩2,240,247
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 15:19:55
 • 19 Osmosis $6.81
  ₩8,922
  $6,899
  ₩9,038,720
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 19:06:47
 • 20 Osmosis $6.81
  ₩8,922
  $4,980
  ₩6,524,401
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 19:26:03
 • 21 Osmosis $6.81
  ₩8,922
  $6,474
  ₩8,481,537
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 19:06:48
 • 22 Osmosis $6.76
  ₩8,857
  $161,281
  ₩2억1130만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-11 00:56:07
 • 23 Osmosis $4.94
  ₩6,472
  $6,149
  ₩8,056,313
  0.00 UOSMO/IBC/… 2021-06-28 14:30:31
 • 24 Osmosis $4.58
  ₩6,001
  $59
  ₩77,207
  0.00 UOSMO/IBC/… 2021-06-29 03:47:08
 • 25 BKEX $1.57
  ₩2,057
  $326
  ₩426,914
  0.00 OSMO/USDT 2022-05-12 16:58:48
 • 26 Kujira Fin $1.13
  ₩1,480
  $5,994
  ₩7,852,872
  0.00 OSMO/AXLUS… 2022-08-08 09:37:10
 • 27 Demex $1.03
  ₩1,352
  $1
  ₩1,611
  0.00 OSMO/BUSD 2022-08-04 21:40:27
 • 28 Sifchain $0.900338
  ₩1,180
  $1,973
  ₩2,584,359
  0.00 OSMO/ROWAN 2022-07-19 03:03:09
 • 29 Osmosis $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 UOSMO/UOSM… 2022-04-11 00:56:08