Osmosis [OSMO] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1168조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 55조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 36.3% [ETH] 16.7% [USDT] 7.5%[BNB] 5.9% [USDC] 5.0%

Osmosis [OSMO] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 1.40%)
1.03 USD
1,373 KRW
시가총액 (73위)
500,814,947 USD
6688억6860만 KRW
유통량
487,111,309 osmo
총발행량
325,000,000 osmo
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Bitrue $1.02
  ₩1,366
  $593,053
  ₩7억9205만
  29.27% OSMO/USDT 2022-11-22 23:55:57
 • 2 MEXC Global $1.02
  ₩1,361
  $533,843
  ₩7억1297만
  26.35% OSMO/USDT 2022-11-22 23:53:21
 • 3 Binance $1.02
  ₩1,358
  $317,787
  ₩4억2442만
  15.68% OSMO/USDT 2022-11-26 09:51:16
 • 4 Binance $1.02
  ₩1,364
  $307,937
  ₩4억1126만
  15.20% OSMO/BUSD 2022-11-26 09:48:26
 • 5 DigiFinex $1.02
  ₩1,365
  $104,871
  ₩1억4006만
  5.18% OSMO/USDT 2022-11-22 23:52:03
 • 6 Bitget $1.02
  ₩1,361
  $73,592
  ₩9828만
  3.63% OSMO/USDT 2022-11-22 23:53:25
 • 7 BKEX $1.02
  ₩1,361
  $64,609
  ₩8628만
  3.19% OSMO/USDT 2022-11-22 23:52:25
 • 8 Binance $1.02
  ₩1,365
  $13,349
  ₩1782만
  0.66% OSMO/BTC 2022-11-26 10:03:50
 • 9 Gate.io $1.03
  ₩1,372
  $11,415
  ₩1524만
  0.56% OSMO/USDT 2022-11-26 22:07:58
 • 10 CoinEx $1.02
  ₩1,368
  $3,221
  ₩4,301,479
  0.16% OSMO/USDT 2022-11-22 23:55:46
 • 11 CoinEx $1.03
  ₩1,378
  $2,411
  ₩3,220,063
  0.12% OSMO/BTC 2022-11-22 23:55:46
 • 12 Demex $1.02
  ₩1,361
  $138
  ₩183,773
  0.01% OSMO/BUSD 2022-11-25 17:39:06
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 13 Osmosis $6.90
  ₩9,215
  $2048만
  ₩273억5731만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 14 Osmosis $6.90
  ₩9,215
  $424,266
  ₩5억6663만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 15 Osmosis $6.90
  ₩9,215
  $2,033,775
  ₩27억1622만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 16 Osmosis $6.90
  ₩9,215
  $1,207,890
  ₩16억1321만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 17 Osmosis $6.90
  ₩9,215
  $34,159
  ₩4562만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 18 Osmosis $6.90
  ₩9,215
  $33,597
  ₩4487만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 19 Osmosis $6.90
  ₩9,215
  $152,642
  ₩2억0386만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 13:24:14
 • 20 Osmosis $6.90
  ₩9,215
  $5,349
  ₩7,143,939
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:18
 • 21 Osmosis $6.90
  ₩9,215
  $271
  ₩362,351
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 22 Osmosis $6.90
  ₩9,215
  $124,306
  ₩1억6601만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 10:34:17
 • 23 Osmosis $6.90
  ₩9,215
  $70,607
  ₩9429만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 13:24:14
 • 24 Osmosis $6.89
  ₩9,202
  $91
  ₩121,483
  0.00 UOSMO/UION 2022-04-10 11:11:14
 • 25 Osmosis $6.83
  ₩9,122
  $1,710
  ₩2,283,688
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 15:19:55
 • 26 Osmosis $6.81
  ₩9,095
  $6,899
  ₩9,213,991
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 19:06:47
 • 27 Osmosis $6.81
  ₩9,095
  $4,980
  ₩6,650,917
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 19:26:03
 • 28 Osmosis $6.81
  ₩9,095
  $6,474
  ₩8,646,004
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-10 19:06:48
 • 29 Osmosis $6.76
  ₩9,028
  $161,281
  ₩2억1540만
  0.00 UOSMO/IBC/… 2022-04-11 00:56:07
 • 30 Osmosis $4.94
  ₩6,598
  $6,149
  ₩8,212,534
  0.00 UOSMO/IBC/… 2021-06-28 14:30:31
 • 31 Osmosis $4.58
  ₩6,117
  $59
  ₩78,705
  0.00 UOSMO/IBC/… 2021-06-29 03:47:08
 • 32 Hotbit $1.56
  ₩2,083
  $9,478
  ₩1265만
  0.00 OSMO/USDT 2022-11-08 06:12:28
 • 33 Sifchain $1.24
  ₩1,656
  $5,732
  ₩7,655,178
  0.00 OSMO/ROWAN 2022-11-16 05:44:36
 • 34 Kujira Fin $1.21
  ₩1,616
  $2,063
  ₩2,754,647
  0.00 OSMO/AXLUS… 2022-11-12 17:17:13
 • 35 Osmosis $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 UOSMO/UOSM… 2022-04-11 00:56:08