Marinade staked SOL [MSOL] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1581조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 131조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.4% [ETH] 19.1% [USDT] 5.6%[USDC] 4.4% [BNB] 4.3%

Marinade staked SOL [MSOL] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -3.64%)
46.91 USD
61,459 KRW
시가총액 (148위)
313,789,730 USD
4111억1317만 KRW
유통량
6,704,345 msol
총발행량
6,704,345 msol
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Saber $44.80
  ₩58,695
  $2,296,115
  ₩30억0826만
  61.71% MSOLZYCXHD… 2022-08-11 07:01:15
 • 2 AAX $44.26
  ₩57,987
  $524,390
  ₩6억8703만
  14.09% MSOL/USDT 2022-08-09 11:34:42
 • 3 Orca $49.33
  ₩64,630
  $260,530
  ₩3억4133만
  7.00% MSOLZYCXHD… 2022-08-11 22:24:29
 • 4 Raydium $44.79
  ₩58,682
  $195,459
  ₩2억5608만
  5.25% MSOLZYCXHD… 2022-08-11 07:01:02
 • 5 FTX $49.30
  ₩64,591
  $140,902
  ₩1억8460만
  3.79% MSOL/USD 2022-08-13 20:43:24
 • 6 Orca $44.31
  ₩58,053
  $70,368
  ₩9219만
  1.89% MSOLZYCXHD… 2022-08-10 14:26:01
 • 7 Orca $47.09
  ₩61,695
  $68,585
  ₩8985만
  1.84% MSOLZYCXHD… 2022-08-11 22:24:29
 • 8 LATOKEN $44.46
  ₩58,249
  $35,141
  ₩4604만
  0.94% MSOL/USDT 2022-08-09 11:36:12
 • 9 BitMart $44.25
  ₩57,974
  $29,545
  ₩3870만
  0.79% MSOL/USDC 2022-08-09 11:32:53
 • 10 Saber $44.84
  ₩58,747
  $20,714
  ₩2713만
  0.56% MSOLZYCXHD… 2022-08-11 06:39:16
 • 11 Orca $41.74
  ₩54,686
  $17,917
  ₩2347만
  0.48% MSOLZYCXHD… 2022-08-10 14:26:01
 • 12 Gate.io $44.20
  ₩57,909
  $16,429
  ₩2152만
  0.44% MSOL/ETH 2022-08-09 11:27:33
 • 13 Raydium $44.79
  ₩58,682
  $14,230
  ₩1864만
  0.38% MSOLZYCXHD… 2022-08-11 07:01:01
 • 14 Orca $47.11
  ₩61,721
  $12,427
  ₩1628만
  0.33% MSOLZYCXHD… 2022-08-11 22:24:29
 • 15 Gate.io $44.20
  ₩57,909
  $8,600
  ₩1126만
  0.23% MSOL/USDT 2022-08-09 11:26:19
 • 16 Kraken $44.74
  ₩58,616
  $5,027
  ₩6,585,704
  0.14% MSOL/USD 2022-08-09 06:14:12
 • 17 Kraken $45.08
  ₩59,062
  $2,020
  ₩2,647,076
  0.05% MSOL/EUR 2022-08-09 05:44:29
 • 18 Raydium $44.83
  ₩58,734
  $1,232
  ₩1,613,941
  0.03% MSOLZYCXHD… 2022-08-11 06:55:01
 • 19 Raydium $44.73
  ₩58,603
  $984
  ₩1,289,310
  0.03% MSOLZYCXHD… 2022-08-11 06:12:50
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 20 Orca $239.82
  ₩314,201
  $2099만
  ₩275억1270만
  0.00 MSOL/USDC[… 2021-11-11 11:32:37
 • 21 Raydium $187.41
  ₩245,536
  $2372만
  ₩310억8247만
  0.00 MSOL/USDT 2021-12-16 19:23:18
 • 22 Raydium $186.56
  ₩244,423
  $153,779
  ₩2억0147만
  0.00 MSOL/SOL 2021-12-16 19:39:31
 • 23 Raydium $186.46
  ₩244,291
  $2783만
  ₩364억6667만
  0.00 MSOL/USDC 2021-12-16 19:39:31
 • 24 Raydium $186.25
  ₩244,016
  $73,067
  ₩9572만
  0.00 MSOL/RAY 2021-12-16 19:22:24
 • 25 Jupiter $123.26
  ₩161,490
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-04-08 06:38:18
 • 26 Jupiter $115.06
  ₩150,746
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-28 21:37:35
 • 27 Jupiter $114.96
  ₩150,615
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-28 15:01:36
 • 28 Jupiter $109.27
  ₩143,161
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-29 09:22:02
 • 29 Jupiter $109.22
  ₩143,095
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-04-14 15:12:11
 • 30 Jupiter $105.89
  ₩138,732
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-04-12 00:08:56
 • 31 Jupiter $103.13
  ₩135,116
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-04 12:24:05
 • 32 Jupiter $103.04
  ₩134,998
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-04-25 03:51:07
 • 33 Jupiter $100.50
  ₩131,671
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-04-25 23:37:46
 • 34 Serum DEX $94.17
  ₩123,377
  $3,040,399
  ₩39억8339만
  0.00 MSOL/USDC 2022-03-23 14:51:38
 • 35 Serum DEX $93.97
  ₩123,115
  $134,832
  ₩1억7665만
  0.00 MSOL/USDT 2022-03-23 14:51:40
 • 36 Serum DEX $93.69
  ₩122,748
  $375,417
  ₩4억9185만
  0.00 MSOL/SOL 2022-03-23 14:51:39
 • 37 Serum DEX $93.44
  ₩122,421
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-04-26 18:29:19
 • 38 Jupiter $92.46
  ₩121,137
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-02 00:38:01
 • 39 Jupiter $91.66
  ₩120,089
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-03 19:51:00
 • 40 Jupiter $78.38
  ₩102,690
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-09 11:28:40
 • 41 Jupiter $77.86
  ₩102,009
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-09 00:32:41
 • 42 Jupiter $77.79
  ₩101,917
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-01 17:36:16
 • 43 Jupiter $63.61
  ₩83,339
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-10 03:07:05
 • 44 Jupiter $55.49
  ₩72,700
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-06-22 14:53:56
 • 45 Jupiter $55.13
  ₩72,229
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-19 22:34:45
 • 46 Jupiter $54.51
  ₩71,417
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-18 07:14:15
 • 47 Jupiter $51.19
  ₩67,067
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-13 13:05:15
 • 48 Jupiter $48.16
  ₩63,097
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-13 09:29:01
 • 49 Serum DEX $47.57
  ₩62,324
  $23,785
  ₩3116만
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-19 19:25:39
 • 50 Serum DEX $47.50
  ₩62,232
  $2,819,051
  ₩36억9339만
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-19 19:25:38
 • 51 Jupiter $45.07
  ₩59,049
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-05-12 01:52:09
 • 52 Jupiter $44.31
  ₩58,053
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-06-26 00:35:56
 • 53 Jupiter $44.06
  ₩57,725
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-06-25 08:06:04
 • 54 Jupiter $43.61
  ₩57,136
  $6
  ₩8,215
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-19 02:16:48
 • 55 Jupiter $43.41
  ₩56,874
  $252
  ₩330,198
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-19 02:37:30
 • 56 Jupiter $43.38
  ₩56,835
  $1457만
  ₩190억9205만
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-19 03:03:19
 • 57 Jupiter $43.14
  ₩56,520
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-06-25 07:06:03
 • 58 Jupiter $43.03
  ₩56,376
  $0
  ₩6
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-19 03:03:19
 • 59 Jupiter $42.89
  ₩56,193
  $3,405,488
  ₩44억6171만
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-19 03:03:19
 • 60 Jupiter $42.87
  ₩56,166
  $1,528,269
  ₩20억0226만
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-19 03:03:19
 • 61 Jupiter $42.86
  ₩56,153
  $2,991
  ₩3,918,621
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-19 03:03:20
 • 62 Jupiter $42.14
  ₩55,210
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-06-24 11:23:43
 • 63 Serum DEX $41.66
  ₩54,581
  $4,110
  ₩5,385,025
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-18 05:39:49
 • 64 Jupiter $41.32
  ₩54,136
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-06-24 11:53:35
 • 65 Jupiter $41.13
  ₩53,887
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-06-23 18:06:10
 • 66 Serum DEX $40.95
  ₩53,651
  $663
  ₩868,986
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-19 10:46:30
 • 67 Jupiter $38.97
  ₩51,057
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-06-21 21:44:25
 • 68 Jupiter $38.95
  ₩51,031
  $31
  ₩40,851
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-17 05:36:19
 • 69 Jupiter $37.36
  ₩48,947
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-06-21 20:57:22
 • 70 Jupiter $36.39
  ₩47,677
  $0
  ₩5
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-14 04:22:24
 • 71 Step Finance $36.27
  ₩47,519
  $502
  ₩658,235
  0.00 MSOL/STEP 2022-06-23 13:06:07
 • 72 Jupiter $35.89
  ₩47,021
  $47
  ₩61,106
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-12 06:19:09
 • 73 Crema Finance $35.17
  ₩46,078
  $4
  ₩4,703
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-04 08:05:05
 • 74 Crema Finance $35.13
  ₩46,026
  $83,545
  ₩1억0945만
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-07-04 07:12:15
 • 75 Orca $34.94
  ₩45,777
  $689,427
  ₩9억0325만
  0.00 MSOL/USDT 2022-07-13 14:08:41
 • 76 Orca $34.89
  ₩45,711
  $63,910
  ₩8373만
  0.00 MSOL/USDC 2022-07-13 14:15:07
 • 77 Orca $34.78
  ₩45,567
  $1,990
  ₩2,607,300
  0.00 MSOL/WHETH 2022-07-13 14:15:08
 • 78 Orca $34.34
  ₩44,991
  $20,132
  ₩2637만
  0.00 MSOL/SOL 2022-07-13 14:12:05
 • 79 Jupiter $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-29 03:30:19
 • 80 Jupiter $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-28 18:08:35
 • 81 Jupiter $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-28 15:41:36
 • 82 Jupiter $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-29 16:53:53
 • 83 Jupiter $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-29 13:02:07
 • 84 Jupiter $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-29 14:03:18
 • 85 Jupiter $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-28 23:24:58
 • 86 Jupiter $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-29 08:57:23
 • 87 Jupiter $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-29 17:04:42
 • 88 Jupiter $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 MSOLZYCXHD… 2022-03-28 15:19:57