LeverFi [LEVER] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1562조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 53조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 44.3% [ETH] 19.0% [USDT] 7.1%[BNB] 4.1% [USDC] 2.5%

LeverFi [LEVER] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 1.01%)
0.002050 USD
2.72 KRW
시가총액 (640위)
31,534,603 USD
417억9755만 KRW
유통량
15,389,413,031 lever
총발행량
35,000,000,000 lever
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Uniswap (v3) $0.004364
  ₩5.78
  $2
  ₩2,028
  0.00 0X4B5F4948… 2023-01-28 17:36:26
 • 2 MEXC Global $0.004199
  ₩5.57
  $545,026
  ₩7억2240만
  0.00 LEVER/USDT 2022-12-16 00:10:59
 • 3 Uniswap (v3) $0.003388
  ₩4.49
  $465,969
  ₩6억1761만
  0.00 0X4B5F4948… 2022-12-13 04:05:35
 • 4 Gate.io $0.002656
  ₩3.52
  $331,890
  ₩4억3990만
  0.00 LEVER/USDT 2022-12-19 19:26:04
 • 5 Pionex $0.002518
  ₩3.34
  $104,149
  ₩1억3804만
  0.00 LEVER/USDT 2023-01-29 15:27:47
 • 6 Bitget $0.002408
  ₩3.19
  $107,500
  ₩1억4248만
  0.00 LEVER/USDT 2022-12-17 10:31:17
 • 7 BingX $0.002375
  ₩3.15
  $234,830
  ₩3억1125만
  0.00 LEVER/USDT 2022-12-17 10:38:35
 • 8 Bitrue $0.002263
  ₩3.00
  $21,163
  ₩2805만
  0.00 LEVER/USDT 2023-01-31 10:05:54
 • 9 Bitrue $0.002255
  ₩2.99
  $194,118
  ₩2억5729만
  0.00 LEVER/BUSD 2023-01-31 10:05:54
 • 10 BTSE $0.002173
  ₩2.88
  $339,394
  ₩4억4984만
  0.00 LEVER/USD 2023-01-16 05:45:41
 • 11 Phemex $0.002164
  ₩2.87
  $17,419
  ₩2308만
  0.00 LEVER/USDT 2023-01-18 22:27:18
 • 12 Binance $0.002059
  ₩2.73
  $765,851
  ₩10억1509만
  0.00 LEVER/BUSD 2023-04-06 06:31:10
 • 13 Binance $0.002056
  ₩2.73
  $2,315,731
  ₩30억6938만
  0.00 LEVER/USDT 2023-04-06 06:40:07
 • 14 CEX.IO $0.002008
  ₩2.66
  $209
  ₩277,059
  0.00 LEVER/USD 2023-04-04 20:43:36
 • 15 BKEX $0.001632
  ₩2.16
  $1,171,070
  ₩15억5219만
  0.00 LEVER/USDT 2022-12-31 02:58:24
 • 16 TokoCrypto $0.001576
  ₩2.09
  $257
  ₩340,561
  0.00 LEVER/USDT 2022-11-08 05:53:13
 • 17 TokoCrypto $0.001575
  ₩2.09
  $115
  ₩152,559
  0.00 LEVER/BUSD 2022-11-08 05:46:59
 • 18 XT.COM $0.001512
  ₩2.00
  $1,198
  ₩1,587,505
  0.00 LEVER/USDT 2022-11-03 09:25:02
 • 19 CoinEx $0.001428
  ₩1.89
  $17,367
  ₩2301만
  0.00 LEVER/USDT 2022-11-22 23:55:46