LeverFi [LEVER] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1924조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 80조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 49.8% [ETH] 16.4% [USDT] 6.0%[BNB] 2.4% [XRP] 2.2%

LeverFi [LEVER] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 2.94%)
0.001183 USD
1.52 KRW
시가총액 (763위)
18,264,685 USD
235억0774만 KRW
유통량
15,456,310,521 lever
총발행량
35,000,000,000 lever
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Uniswap (v3) $0.004364
  ₩5.62
  $2
  ₩1,969
  0.00 0X4B5F4948… 2023-01-28 17:36:26
 • 2 Uniswap (v3) $0.003388
  ₩4.36
  $465,969
  ₩5억9973만
  0.00 0X4B5F4948… 2022-12-13 04:05:35
 • 3 Gate.io $0.002656
  ₩3.42
  $331,890
  ₩4억2716만
  0.00 LEVER/USDT 2022-12-19 19:26:04
 • 4 Pionex $0.002518
  ₩3.24
  $104,149
  ₩1억3404만
  0.00 LEVER/USDT 2023-01-29 15:27:47
 • 5 Bitget $0.002408
  ₩3.10
  $107,500
  ₩1억3835만
  0.00 LEVER/USDT 2022-12-17 10:31:17
 • 6 BingX $0.002375
  ₩3.06
  $234,830
  ₩3억0224만
  0.00 LEVER/USDT 2022-12-17 10:38:35
 • 7 Bitrue $0.002263
  ₩2.91
  $21,163
  ₩2723만
  0.00 LEVER/USDT 2023-01-31 10:05:54
 • 8 Bitrue $0.002255
  ₩2.90
  $194,118
  ₩2억4984만
  0.00 LEVER/BUSD 2023-01-31 10:05:54
 • 9 Phemex $0.002164
  ₩2.79
  $17,419
  ₩2241만
  0.00 LEVER/USDT 2023-01-18 22:27:18
 • 10 CEX.IO $0.002008
  ₩2.58
  $209
  ₩269,034
  0.00 LEVER/USD 2023-04-04 20:43:36
 • 11 BKEX $0.001632
  ₩2.10
  $1,171,070
  ₩15억0723만
  0.00 LEVER/USDT 2022-12-31 02:58:24
 • 12 TokoCrypto $0.001576
  ₩2.03
  $257
  ₩330,697
  0.00 LEVER/USDT 2022-11-08 05:53:13
 • 13 TokoCrypto $0.001575
  ₩2.03
  $115
  ₩148,141
  0.00 LEVER/BUSD 2022-11-08 05:46:59
 • 14 XT.COM $0.001512
  ₩1.95
  $1,198
  ₩1,541,525
  0.00 LEVER/USDT 2022-11-03 09:25:02
 • 15 CoinEx $0.001428
  ₩1.84
  $17,367
  ₩2235만
  0.00 LEVER/USDT 2022-11-22 23:55:46
 • 16 MEXC $0.001301
  ₩1.67
  $19,362
  ₩2491만
  0.00 LEVER/USDT 2023-07-12 21:33:24
 • 17 CEX.IO $0.001271
  ₩1.64
  $1,621
  ₩2,086,427
  0.00 LEVER/EUR 2023-07-18 21:22:02
 • 18 BTSE $0.001248
  ₩1.61
  $1,008,891
  ₩12억9850만
  0.00 LEVER/USD 2023-06-30 22:42:57
 • 19 Binance $0.001191
  ₩1.53
  $45,479
  ₩5853만
  0.00 LEVER/BUSD 2023-08-02 09:31:07
 • 20 Binance $0.001188
  ₩1.53
  $440,719
  ₩5억6723만
  0.00 LEVER/USDT 2023-08-02 10:23:09