Kujira [KUJI] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1922조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 82조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 49.8% [ETH] 16.4% [USDT] 6.0%[BNB] 2.4% [XRP] 2.2%

Kujira [KUJI] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 3.46%)
0.740297 USD
953 KRW
시가총액 (299위)
85,630,031 USD
1102억1098만 KRW
유통량
115,735,615 kuji
총발행량
122,374,482 kuji
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Osmosis $1.42
  ₩1,828
  $64,400
  ₩8288만
  0.00 IBC/BB6BCD… 2022-09-24 20:48:17
 • 2 Kujira Fin $1.36
  ₩1,750
  $34,606
  ₩4453만
  0.00 KUJI/FACTO… 2022-09-23 23:06:15
 • 3 Terraswap $0.942194
  ₩1,213
  $1,203,708
  ₩15억4924만
  0.00 TERRA1XFSD… 2022-03-12 19:58:47
 • 4 Terraswap $0.931519
  ₩1,199
  $2,289
  ₩2,945,630
  0.00 TERRA1XFSD… 2022-03-12 17:29:43
 • 5 Kujira Fin $0.744317
  ₩958
  $465
  ₩598,431
  0.00 KUJI/LUNA 2023-07-31 13:32:57
 • 6 Kujira Fin $0.744317
  ₩958
  $24
  ₩30,336
  0.00 KUJI/LOCAL 2023-07-31 02:16:35
 • 7 Kujira Fin $0.744317
  ₩958
  $51,053
  ₩6570만
  0.00 KUJI/AXLUS… 2023-07-31 13:32:57
 • 8 Kujira Fin $0.741532
  ₩954
  $16,788
  ₩2160만
  0.00 KUJI/ATOM 2023-07-31 13:39:30
 • 9 Kujira Fin $0.739985
  ₩952
  $13,154
  ₩1692만
  0.00 KUJI/USK 2023-07-31 12:36:05
 • 10 Camelot $0.735341
  ₩946
  $4,908
  ₩6,316,504
  0.00 0X3A18DCC9… 2023-08-01 05:57:42
 • 11 Loop Markets $0.693352
  ₩892
  $25,914
  ₩3335만
  0.00 KUJI/UUSD 2022-04-01 16:59:46
 • 12 Loop Markets $0.687855
  ₩885
  $4,197
  ₩5,401,508
  0.00 KUJI/LOOP 2022-04-01 16:59:47
 • 13 Loop Markets $0.687800
  ₩885
  $12,415
  ₩1597만
  0.00 KUJI/AUST 2022-04-01 17:03:36
 • 14 MEXC Global $0.651790
  ₩839
  $78,802
  ₩1억0142만
  0.00 KUJI/USDT 2022-11-22 23:53:26
 • 15 Uniswap (v3) $0.523650
  ₩674
  $9,706
  ₩1249만
  0.00 0X96543EF8… 2023-04-03 08:20:44
 • 16 Demex $0.445556
  ₩573
  $640
  ₩823,641
  0.00 KUJI/SWTH 2023-04-02 17:31:16
 • 17 Astroport $0.045942
  ₩59.13
  $302,423
  ₩3억8923만
  0.00 TERRA1XFSD… 2022-05-20 03:05:31
 • 18 Loop Markets $0.037718
  ₩48.55
  $8,740
  ₩1124만
  0.00 TERRA1XFSD… 2022-05-13 23:06:55
 • 19 Astroport $0.037438
  ₩48.19
  $50,787
  ₩6536만
  0.00 TERRA1XFSD… 2022-05-13 23:06:57
 • 20 Loop Markets $0.006143
  ₩7.91
  $2,508
  ₩3,227,882
  0.00 TERRA1XFSD… 2022-05-15 07:48:17
 • 21 Terraswap $0.005211
  ₩6.71
  $7,895
  ₩1016만
  0.00 TERRA1XFSD… 2022-05-23 12:36:15