Popsicle Finance [ICE] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2880조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 177조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.2% [ETH] 20.5% [BNB] 4.0%[USDT] 3.1% [SOL] 2.5%

Popsicle Finance [ICE] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 11.37%)
14.36 USD
17,008 KRW
시가총액 (393위)
145,127,063 USD
1718억8487만 KRW
유통량
10,094,652 ice
총발행량
24,157,859 ice
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 BKEX $14.44
  ₩17,102
  $3,141,274
  ₩37억2044만
  51.16% ICE/USDT 2021-12-05 20:09:26
 • 2 PancakeSwap (v2) $14.37
  ₩17,019
  $1,415,160
  ₩16억7608만
  23.05% 0XF16E81DC… 2021-12-05 18:49:06
 • 3 OpenOcean $19.98
  ₩23,664
  $1,233,179
  ₩14억6054만
  20.08% ICE/BOO 2021-12-01 01:28:08
 • 4 Hoo.com $14.07
  ₩16,664
  $157,942
  ₩1억8706만
  2.57% ICE/USDT 2021-12-05 19:59:57
 • 5 Bitfinex $14.66
  ₩17,363
  $103,864
  ₩1억2301만
  1.69% ICE/USD 2021-12-05 20:21:36
 • 6 Gate.io $15.02
  ₩17,789
  $44,198
  ₩5234만
  0.72% ICE/USDT 2021-12-05 20:15:21
 • 7 OpenOcean $19.39
  ₩22,965
  $43,035
  ₩5096만
  0.70% ICE/WFTM 2021-12-02 13:39:23
 • 8 OpenOcean $19.96
  ₩23,640
  $608
  ₩719,804
  0.01% ICE/USDC 2021-12-03 23:20:14
 • 9 OpenOcean $17.33
  ₩20,525
  $298
  ₩352,873
  0.00% ICE/BNB 2021-11-30 12:20:14
 • 10 OpenOcean $19.60
  ₩23,214
  $190
  ₩225,019
  0.00% ICE/MIM 2021-12-03 10:24:21
 • 11 OpenOcean $18.07
  ₩21,402
  $83
  ₩97,912
  0.00% ICE/FTM 2021-12-03 23:20:14
 • 12 Gate.io $35.27
  ₩41,773
  $25
  ₩29,396
  0.00% ICE/ETH 2021-12-05 15:33:35
 • 13 Sushiswap (Fantom) $14.34
  ₩16,984
  $0
  ₩0
  0.00% 0XF16E81DC… 2021-12-02 18:53:18
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 14 OpenOcean $57.22
  ₩67,770
  $2,985
  ₩3,535,206
  0.00 ICE/WBTC 2021-11-07 07:10:28
 • 15 OpenOcean $43.03
  ₩50,964
  $4,303
  ₩5,095,880
  0.00 ICE/WETH 2021-11-09 04:54:37
 • 16 Sushiswap (Fantom) $28.37
  ₩33,601
  $0
  ₩0
  0.00 0XF16E81DC… 2021-11-14 09:53:15
 • 17 OpenOcean $24.22
  ₩28,686
  $2,170
  ₩2,570,390
  0.00 ICE/DAI 2021-11-22 10:10:47
 • 18 OpenOcean $23.44
  ₩27,762
  $1,102
  ₩1,304,589
  0.00 ICE/TOMB 2021-11-25 02:40:12
 • 19 OpenOcean $18.44
  ₩21,840
  $369
  ₩436,715
  0.00 ICE/SPIRIT 2021-11-26 19:07:09
 • 20 PancakeSwap $4.54
  ₩5,377
  $0
  ₩52
  0.00 0XF16E81DC… 2021-04-10 19:36:52
 • 21 Uniswap (v2) $4.42
  ₩5,235
  $741,162
  ₩8억7781만
  0.00 0XF16E81DC… 2021-05-06 01:23:20
 • 22 PancakeSwap $4.05
  ₩4,797
  $0
  ₩117
  0.00 0XF16E81DC… 2021-04-10 09:31:23
 • 23 PancakeSwap (v2) $3.87
  ₩4,584
  $1,588,068
  ₩18억8086만
  0.00 0XF16E81DC… 2021-09-19 19:16:52
 • 24 Spookyswap $2.36
  ₩2,795
  $351,875
  ₩4억1675만
  0.00 0XF16E81DC… 2021-07-07 13:20:18
 • 25 Uniswap (v2) $2.09
  ₩2,475
  $477,270
  ₩5억6526만
  0.00 0XF16E81DC… 2021-09-02 17:50:06
 • 26 PancakeSwap (v1) $1.89
  ₩2,238
  $2,576
  ₩3,051,376
  0.00 0XF16E81DC… 2021-06-17 00:26:33
 • 27 SpiritSwap $1.37
  ₩1,623
  $7,526
  ₩8,914,104
  0.00 0XF16E81DC… 2021-08-11 19:13:42
 • 28 SpiritSwap $1.37
  ₩1,623
  $0
  ₩0
  0.00 0XF16E81DC… 2021-08-12 00:06:28
 • 29 Sushiswap (Fantom) $1.33
  ₩1,575
  $63,317
  ₩7499만
  0.00 0XF16E81DC… 2021-08-11 11:07:44
 • 30 1inch Liquidity Protocol (BSC) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0XF16E81DC… 2021-04-15 12:12:47