GMX [GMX] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1168조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 112조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 36.3% [ETH] 16.7% [USDT] 7.5%[BNB] 5.8% [USDC] 5.0%

GMX [GMX] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -0.02%)
44.95 USD
60,033 KRW
시가총액 (97위)
370,509,476 USD
4948억3777만 KRW
유통량
8,256,654 gmx
총발행량
8,256,662 gmx
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Gate.io $45.05
  ₩60,167
  $4,144,811
  ₩55억3564만
  31.08% GMX/USDT 2022-11-27 00:07:14
 • 2 Binance $47.95
  ₩64,040
  $3,045,807
  ₩40억6785만
  22.84% GMX/USDT 2022-11-26 09:48:27
 • 3 Binance $48.07
  ₩64,200
  $1,722,089
  ₩22억9995만
  12.91% GMX/BUSD 2022-11-26 10:06:03
 • 4 BTCEX $39.83
  ₩53,195
  $1,598,859
  ₩21억3537만
  11.99% GMX/USDT 2022-11-22 23:37:04
 • 5 BingX $39.47
  ₩52,715
  $523,179
  ₩6억9873만
  3.92% GMX/USDT 2022-11-22 23:54:19
 • 6 Bitrue $39.41
  ₩52,634
  $419,639
  ₩5억6045만
  3.15% GMX/USDT 2022-11-22 23:45:47
 • 7 BKEX $39.41
  ₩52,634
  $399,731
  ₩5억3386만
  3.00% GMX/USDT 2022-11-22 23:52:26
 • 8 Bitrue $39.36
  ₩52,568
  $391,103
  ₩5억2234만
  2.93% GMX/BUSD 2022-11-22 23:56:01
 • 9 Trader Joe $44.40
  ₩59,299
  $244,835
  ₩3억2699만
  1.84% 0X62EDC069… 2022-11-26 14:26:15
 • 10 MEXC Global $39.43
  ₩52,661
  $229,499
  ₩3억0650만
  1.72% GMX/USDT 2022-11-22 23:53:22
 • 11 Bybit $43.86
  ₩58,578
  $183,843
  ₩2억4553만
  1.38% GMX/USDT 2022-11-24 23:58:47
 • 12 Binance $48.14
  ₩64,294
  $135,006
  ₩1억8030만
  1.01% GMX/BTC 2022-11-26 10:00:42
 • 13 KuCoin $45.31
  ₩60,514
  $102,727
  ₩1억3719만
  0.77% GMX/USDT 2022-11-27 00:05:45
 • 14 Bitget $39.48
  ₩52,728
  $102,511
  ₩1억3690만
  0.77% GMX/USDT 2022-11-22 23:53:25
 • 15 Huobi Global $39.78
  ₩53,129
  $39,901
  ₩5329만
  0.30% GMX/USDT 2022-11-22 23:52:47
 • 16 BitMart $39.64
  ₩52,942
  $24,472
  ₩3268만
  0.18% GMX/USDT 2022-11-22 23:50:33
 • 17 CoinEx $39.31
  ₩52,501
  $11,984
  ₩1600만
  0.09% GMX/USDT 2022-11-22 23:44:53
 • 18 Crypto.com Exchange $39.29
  ₩52,474
  $5,978
  ₩7,984,434
  0.04% GMX/USDT 2022-11-22 23:53:19
 • 19 Crypto.com Exchange $39.76
  ₩53,102
  $4,508
  ₩6,020,920
  0.03% GMX/USD 2022-11-22 23:53:21
 • 20 OpenOcean $41.98
  ₩56,067
  $3,076
  ₩4,107,690
  0.02% GMX/USDC 2022-11-23 16:30:50
 • 21 OpenOcean $42.37
  ₩56,588
  $1,604
  ₩2,142,666
  0.01% GMX/USDC.E 2022-11-25 09:17:38
 • 22 OpenOcean $38.66
  ₩51,633
  $130
  ₩173,316
  0.00% GMX/USDT 2022-11-22 16:42:33
 • 23 Trader Joe $41.59
  ₩55,546
  $68
  ₩90,965
  0.00% 0X62EDC069… 2022-11-21 07:23:01
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 24 OpenOcean $43.44
  ₩58,017
  $261
  ₩348,087
  0.00 GMX/WETH 2022-11-15 11:00:32
 • 25 OpenOcean $42.78
  ₩57,135
  $215
  ₩287,212
  0.00 GMX/DPX 2022-11-02 19:14:17
 • 26 Trader Joe $42.42
  ₩56,654
  $1,874
  ₩2,502,560
  0.00 0X62EDC069… 2022-08-12 17:48:04
 • 27 OpenOcean $41.82
  ₩55,853
  $73
  ₩97,776
  0.00 GMX/AVAX 2022-10-27 16:31:19
 • 28 OpenOcean $41.32
  ₩55,185
  $127
  ₩169,776
  0.00 GMX/ETH 2022-11-15 00:47:07
 • 29 Uniswap (Arbitrum One) $39.45
  ₩52,688
  $516
  ₩688,989
  0.00 0XFC5A1A6E… 2022-11-07 12:42:26
 • 30 Uniswap (Arbitrum One) $39.44
  ₩52,675
  $178,809
  ₩2억3881만
  0.00 0XFC5A1A6E… 2022-11-08 06:19:12
 • 31 Uniswap (Arbitrum One) $39.44
  ₩52,675
  $236
  ₩315,206
  0.00 0XFC5A1A6E… 2022-11-08 06:19:12
 • 32 FTX $35.44
  ₩47,332
  $658,951
  ₩8억8006만
  0.00 GMX/USD 2022-11-09 03:44:38
 • 33 Sushiswap (Arbitrum One) $33.54
  ₩44,795
  $1,944
  ₩2,596,944
  0.00 0XFC5A1A6E… 2022-11-09 04:06:17
 • 34 Uniswap (Arbitrum One) $23.76
  ₩31,733
  $21,080
  ₩2815만
  0.00 0XFC5A1A6E… 2022-07-12 04:52:05
 • 35 Uniswap (Arbitrum One) $20.05
  ₩26,778
  $271
  ₩361,550
  0.00 0XFC5A1A6E… 2022-05-24 10:23:57
 • 36 Sushiswap (Arbitrum One) $15.50
  ₩20,701
  $0
  ₩0
  0.00 0XFC5A1A6E… 2022-04-26 18:36:44