Everdome [DOME] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1581조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 131조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.4% [ETH] 19.1% [USDT] 5.6%[USDC] 4.4% [BNB] 4.3%

Everdome [DOME] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -2.75%)
0.004138 USD
5.42 KRW
시가총액 (306위)
101,489,984 USD
1329억6760만 KRW
유통량
24,635,099,972 dome
총발행량
100,000,000,000 dome
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 OKX $0.004082
  ₩5.35
  $5,552,109
  ₩72억7412만
  87.36% DOME/USDT 2022-08-15 21:47:02
 • 2 BitMart $0.004722
  ₩6.19
  $446,829
  ₩5억8541만
  7.03% DOME/USDT 2022-08-09 11:32:53
 • 3 Gate.io $0.004739
  ₩6.21
  $133,926
  ₩1억7546만
  2.11% DOME/USDT 2022-08-09 11:27:39
 • 4 Bybit (Spot) $0.004737
  ₩6.21
  $96,502
  ₩1억2643만
  1.52% DOME/USDT 2022-08-09 11:31:22
 • 5 OKX $0.004113
  ₩5.39
  $87,491
  ₩1억1462만
  1.38% DOME/USDC 2022-08-15 21:47:03
 • 6 LATOKEN $0.004733
  ₩6.20
  $34,298
  ₩4493만
  0.54% DOME/USDT 2022-08-09 11:36:07
 • 7 Kanga $0.004703
  ₩6.16
  $3,857
  ₩5,052,953
  0.06% DOME/USDT 2022-08-09 07:28:41
 • 8 Kanga $0.006725
  ₩8.81
  $538
  ₩705,322
  0.01% DOME/PLN 2022-08-09 05:59:47
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 9 PancakeSwap (v2) $0.077519
  ₩102
  $976
  ₩1,278,331
  0.00 0X475BFAA1… 2022-02-24 15:01:07
 • 10 PancakeSwap (v2) $0.055908
  ₩73.25
  $153
  ₩200,100
  0.00 0X475BFAA1… 2022-03-24 03:07:59
 • 11 PancakeSwap (v2) $0.054140
  ₩70.93
  $2,573,995
  ₩33억7233만
  0.00 0X475BFAA1… 2022-03-24 12:02:09
 • 12 PancakeSwap (v2) $0.053663
  ₩70.31
  $100,676
  ₩1억3190만
  0.00 0X475BFAA1… 2022-03-24 12:02:04
 • 13 PancakeSwap (v2) $0.024833
  ₩32.54
  $0
  ₩0
  0.00 0X475BFAA1… 2022-05-26 18:06:38
 • 14 Hoo.com $0.014642
  ₩19.18
  $809
  ₩1,059,418
  0.00 DOME/USDT 2022-07-12 05:01:46
 • 15 PancakeSwap (v2) $0.011731
  ₩15.37
  $1,796,301
  ₩23억5343만
  0.00 0X475BFAA1… 2022-06-26 02:17:05
 • 16 PancakeSwap (v2) $0.007701
  ₩10.09
  $5,463
  ₩7,157,848
  0.00 0X475BFAA1… 2022-07-12 05:02:36
 • 17 PancakeSwap (v2) $0.007652
  ₩10.03
  $20,027
  ₩2623만
  0.00 0X475BFAA1… 2022-07-12 05:02:36
 • 18 BKEX $0.006330
  ₩8.29
  $478,028
  ₩6억2629만
  0.00 DOME/USDT 2022-08-04 21:52:49