Everdome [DOME] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1561조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 52조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 44.3% [ETH] 19.0% [USDT] 7.1%[BNB] 4.1% [USDC] 2.5%

Everdome [DOME] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 14.86%)
0.001356 USD
1.80 KRW
시가총액 (656위)
30,505,598 USD
404억3366만 KRW
유통량
22,399,424,514 dome
총발행량
100,000,000,000 dome
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 PancakeSwap (v2) $0.077519
  ₩103
  $976
  ₩1,293,255
  0.00 0X475BFAA1… 2022-02-24 15:01:07
 • 2 PancakeSwap (v2) $0.055908
  ₩74.10
  $153
  ₩202,436
  0.00 0X475BFAA1… 2022-03-24 03:07:59
 • 3 PancakeSwap (v2) $0.054140
  ₩71.76
  $2,573,995
  ₩34억1170만
  0.00 0X475BFAA1… 2022-03-24 12:02:09
 • 4 PancakeSwap (v2) $0.053663
  ₩71.13
  $100,676
  ₩1억3344만
  0.00 0X475BFAA1… 2022-03-24 12:02:04
 • 5 PancakeSwap (v2) $0.024833
  ₩32.92
  $0
  ₩0
  0.00 0X475BFAA1… 2022-05-26 18:06:38
 • 6 Hoo.com $0.014642
  ₩19.41
  $809
  ₩1,071,786
  0.00 DOME/USDT 2022-07-12 05:01:46
 • 7 OKX $0.003062
  ₩4.06
  $2,350,154
  ₩31억1501만
  0.00 DOME/USDT 2023-01-31 12:07:06
 • 8 OKX $0.002932
  ₩3.89
  $253,545
  ₩3억3606만
  0.00 DOME/USDC 2023-01-31 09:45:07
 • 9 PancakeSwap (v2) $0.002928
  ₩3.88
  $9,793
  ₩1297만
  0.00 0X475BFAA1… 2022-11-08 05:52:20
 • 10 PancakeSwap (v2) $0.002889
  ₩3.83
  $2,046
  ₩2,712,004
  0.00 0X475BFAA1… 2022-11-08 06:12:07
 • 11 PancakeSwap (v2) $0.002889
  ₩3.83
  $285,994
  ₩3억7907만
  0.00 0X475BFAA1… 2022-11-08 05:52:20
 • 12 Biswap $0.002764
  ₩3.66
  $31,423
  ₩4164만
  0.00 0X475BFAA1… 2022-11-29 22:41:49
 • 13 Bilaxy $0.002763
  ₩3.66
  $15,912
  ₩2109만
  0.00 DOME/BUSD 2022-11-08 06:11:08
 • 14 Kanga $0.002721
  ₩3.61
  $625
  ₩827,903
  0.00 DOME/PLN 2023-01-11 00:53:26
 • 15 BitMart $0.002660
  ₩3.53
  $129,398
  ₩1억7151만
  0.00 DOME/USDT 2023-01-16 23:09:08
 • 16 LATOKEN $0.002643
  ₩3.50
  $39,871
  ₩5284만
  0.00 DOME/USDT 2023-01-15 20:28:58
 • 17 Gate.io $0.002487
  ₩3.30
  $327,047
  ₩4억3348만
  0.00 DOME/USDT 2022-12-19 19:22:47
 • 18 Kanga $0.002421
  ₩3.21
  $145,589
  ₩1억9297만
  0.00 DOME/USDT 2023-01-11 14:07:00
 • 19 Bybit $0.002293
  ₩3.04
  $161,391
  ₩2억1391만
  0.00 DOME/USDT 2023-01-03 16:28:03
 • 20 CoinEx $0.002270
  ₩3.01
  $2,383
  ₩3,158,986
  0.00 DOME/USDT 2022-11-22 23:55:46
 • 21 BKEX $0.002260
  ₩3.00
  $915,653
  ₩12억1365만
  0.00 DOME/USDT 2022-12-31 03:00:04
 • 22 Bitubu Exchange $0.001201
  ₩1.59
  $363,754
  ₩4억8213만
  0.00 DOME/USDT 2023-04-05 14:50:27
 • 23 Bitubu Exchange $0.001171
  ₩1.55
  $3,290
  ₩4,360,374
  0.00 DOME/USDC 2023-04-02 18:19:14