DeFiChain [DFI] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1568조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 135조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 43.9% [ETH] 16.9% [USDT] 5.8%[USDC] 4.3% [BNB] 4.1%

DeFiChain [DFI] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -7.37%)
2.20 USD
2,759 KRW
시가총액 (57위)
1,157,048,877 USD
1조4510억0875만 KRW
유통량
525,049,906 dfi
총발행량
1,200,000,000 dfi
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Hoo.com $2.18
  ₩2,734
  $927,213
  ₩11억6278만
  33.06% DFI/USDT 2022-05-28 04:45:21
 • 2 KuCoin $2.19
  ₩2,746
  $777,834
  ₩9억7545만
  27.73% DFI/USDT 2022-05-28 06:43:20
 • 3 KuCoin $2.19
  ₩2,746
  $419,355
  ₩5억2589만
  14.95% DFI/BTC 2022-05-28 06:30:45
 • 4 Bittrex $2.18
  ₩2,734
  $150,165
  ₩1억8831만
  5.35% DFI/BTC 2022-05-28 04:41:17
 • 5 Bittrex $2.17
  ₩2,721
  $120,063
  ₩1억5056만
  4.28% DFI/USDT 2022-05-28 04:41:17
 • 6 Bittrex $2.16
  ₩2,709
  $115,311
  ₩1억4460만
  4.11% DFI/EUR 2022-05-28 04:47:49
 • 7 Hotbit $2.26
  ₩2,834
  $63,624
  ₩7978만
  2.27% DFI/ETH 2022-05-28 04:47:11
 • 8 Hotbit $2.24
  ₩2,809
  $62,564
  ₩7845만
  2.23% DFI/BTC 2022-05-28 04:47:11
 • 9 Hotbit $2.21
  ₩2,771
  $62,524
  ₩7840만
  2.23% DFI/USDT 2022-05-28 04:47:11
 • 10 Bitrue $2.18
  ₩2,734
  $53,808
  ₩6747만
  1.92% DFI/USDT 2022-05-28 04:43:07
 • 11 Bitrue $2.19
  ₩2,746
  $34,040
  ₩4268만
  1.21% DFI/BTC 2022-05-28 04:43:07
 • 12 Acsi Finance $2.13
  ₩2,671
  $7,046
  ₩8,835,831
  0.25% 0X361C60B7… 2022-05-27 23:39:34
 • 13 LATOKEN $2.20
  ₩2,759
  $4,204
  ₩5,271,579
  0.15% DFI/USDT 2022-05-28 05:31:28
 • 14 Uniswap (v2) $2.14
  ₩2,684
  $2,272
  ₩2,849,325
  0.08% 0X8FC8F826… 2022-05-28 04:05:27
 • 15 LATOKEN $2.20
  ₩2,759
  $1,571
  ₩1,970,053
  0.06% DFI/BTC 2022-05-28 06:28:42
 • 16 Uniswap (v2) $2.16
  ₩2,709
  $1,430
  ₩1,793,356
  0.05% 0X8FC8F826… 2022-05-28 04:05:29
 • 17 Bittrex $2.14
  ₩2,684
  $1,142
  ₩1,432,513
  0.04% DFI/ETH 2022-05-28 04:40:21
 • 18 LATOKEN $2.19
  ₩2,746
  $829
  ₩1,038,989
  0.03% DFI/ETH 2022-05-28 05:09:04
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 19 Indoex $1.67
  ₩2,094
  $1,892,728
  ₩23억7359만
  0.00 DFI/BTC 2021-01-05 07:00:18
 • 20 Indoex $1.67
  ₩2,094
  $271,766
  ₩3억4081만
  0.00 DFI/USDT 2021-01-05 07:14:50
 • 21 Indoex $1.67
  ₩2,094
  $447,924
  ₩5억6172만
  0.00 DFI/LTC 2021-01-05 07:00:21
 • 22 Indoex $1.67
  ₩2,094
  $941,279
  ₩11억8042만
  0.00 DFI/XRP 2021-01-05 07:00:20
 • 23 Indoex $1.66
  ₩2,082
  $7,068,430
  ₩88억6423만
  0.00 DFI/ETH 2021-01-05 06:59:54
 • 24 Indoex $1.66
  ₩2,082
  $364,657
  ₩4억5730만
  0.00 DFI/USD 2021-01-05 07:00:20
 • 25 Indoex $1.66
  ₩2,082
  $220,106
  ₩2억7602만
  0.00 DFI/BSV 2021-01-05 07:00:21
 • 26 Indoex $1.65
  ₩2,069
  $425,988
  ₩5억3421만
  0.00 DFI/EUR 2021-01-05 07:00:21
 • 27 Indoex $1.33
  ₩1,668
  $1,170,851
  ₩14억6831만
  0.00 DFI/USDC 2021-01-04 15:32:57