DeFi Kingdoms [JEWEL] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2463조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 111조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.1% [ETH] 17.8% [USDT] 3.8%[BNB] 3.7% [USDC] 2.2%

DeFi Kingdoms [JEWEL] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -14.69%)
13.98 USD
16,664 KRW
시가총액 (119위)
856,206,278 USD
1조0205억8503만 KRW
유통량
61,295,853 jewel
총발행량
327,045,567 jewel
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Defi Kingdoms $14.02
  ₩16,712
  $3157만
  ₩376억3114만
  51.89% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:44:12
 • 2 Defi Kingdoms $14.02
  ₩16,712
  $1829만
  ₩218억0643만
  30.07% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:44:13
 • 3 Defi Kingdoms $14.02
  ₩16,712
  $4,630,542
  ₩55억1953만
  7.61% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:44:13
 • 4 Defi Kingdoms $14.02
  ₩16,712
  $2,610,808
  ₩31억1204만
  4.29% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:44:12
 • 5 Defi Kingdoms $14.10
  ₩16,807
  $2,167,671
  ₩25억8383만
  3.56% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:47:42
 • 6 Defi Kingdoms $14.02
  ₩16,712
  $1,057,408
  ₩12억6041만
  1.74% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:44:13
 • 7 Defi Kingdoms $14.02
  ₩16,712
  $169,502
  ₩2억0204만
  0.28% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:44:15
 • 8 Hotbit $13.93
  ₩16,604
  $150,138
  ₩1억7896만
  0.25% JEWEL/USDT 2022-01-19 18:41:52
 • 9 OpenOcean $20.00
  ₩23,840
  $101,799
  ₩1억2134만
  0.17% JEWEL/AVAX 2022-01-15 10:39:03
 • 10 MEXC Global $14.12
  ₩16,831
  $86,574
  ₩1억0319만
  0.14% JEWEL/USDT 2022-01-19 18:39:30
 • 11 Defi Kingdoms $14.02
  ₩16,712
  $3,566
  ₩4,251,203
  0.01% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:44:11
 • 12 OpenOcean $14.56
  ₩17,355
  $998
  ₩1,189,470
  0.00% JEWEL/USDC… 2022-01-19 15:00:10
 • 13 Defi Kingdoms $14.02
  ₩16,712
  $380
  ₩452,716
  0.00% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:44:13
 • 14 Defi Kingdoms $14.02
  ₩16,712
  $124
  ₩147,818
  0.00% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:20:46
 • 15 Defi Kingdoms $14.02
  ₩16,712
  $89
  ₩105,705
  0.00% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:20:45
 • 16 BossSwap $13.67
  ₩16,294
  $41
  ₩48,287
  0.00% 0X72CB10C6… 2022-01-19 09:55:09
 • 17 Defi Kingdoms $14.10
  ₩16,807
  $18
  ₩21,205
  0.00% 0X72CB10C6… 2022-01-19 18:30:27
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 18 Defi Kingdoms $18.29
  ₩21,801
  $130
  ₩154,970
  0.00 0X72CB10C6… 2022-01-05 06:07:39
 • 19 Sushiswap (Harmony) $15.84
  ₩18,881
  $0
  ₩0
  0.00 0X72CB10C6… 2021-12-22 18:15:25
 • 20 Defi Kingdoms $13.28
  ₩15,830
  $50
  ₩59,933
  0.00 0X72CB10C6… 2021-12-22 05:20:28
 • 21 Defi Kingdoms $8.71
  ₩10,382
  $0
  ₩0
  0.00 0X72CB10C6… 2021-12-16 17:20:00
 • 22 Defi Kingdoms $8.71
  ₩10,382
  $0
  ₩459
  0.00 0X72CB10C6… 2021-12-16 23:30:58
 • 23 Defi Kingdoms $8.71
  ₩10,382
  $0
  ₩0
  0.00 0X72CB10C6… 2021-12-15 04:27:58
 • 24 Defi Kingdoms $8.71
  ₩10,382
  $0
  ₩0
  0.00 0X72CB10C6… 2021-12-16 12:03:05
 • 25 Defi Kingdoms $8.71
  ₩10,382
  $0
  ₩0
  0.00 0X72CB10C6… 2021-12-11 16:37:31
 • 26 Defi Kingdoms $8.71
  ₩10,382
  $0
  ₩0
  0.00 0X72CB10C6… 2021-12-15 21:16:14
 • 27 Defi Kingdoms $8.71
  ₩10,382
  $0
  ₩0
  0.00 0X72CB10C6… 2021-12-16 15:26:06
 • 28 Defi Kingdoms $8.12
  ₩9,679
  $0
  ₩0
  0.00 0X72CB10C6… 2021-11-24 19:54:10
 • 29 Defi Kingdoms $4.33
  ₩5,161
  $0
  ₩0
  0.00 0X72CB10C6… 2021-10-20 22:50:38
 • 30 Defi Kingdoms $4.33
  ₩5,161
  $0
  ₩0
  0.00 0X72CB10C6… 2021-10-20 22:50:38