Dawn Protocol [DAWN] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2880조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 177조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.2% [ETH] 20.5% [BNB] 4.0%[USDT] 3.1% [SOL] 2.5%

Dawn Protocol [DAWN] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 13.01%)
2.78 USD
3,293 KRW
시가총액 (315위)
214,826,991 USD
2544억3572만 KRW
유통량
71,558,063 dawn
총발행량
76,588,157 dawn
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Upbit $2.97
  ₩3,518
  $8353만
  ₩989억3581만
  98.92% DAWN/KRW 2021-12-05 20:27:15
 • 2 FTX $2.79
  ₩3,304
  $269,741
  ₩3억1947만
  0.32% DAWN/USD 2021-12-05 20:07:24
 • 3 ZB $2.69
  ₩3,186
  $240,417
  ₩2억8474만
  0.28% DAWN/QC 2021-12-05 20:04:45
 • 4 BitMart $2.41
  ₩2,854
  $185,884
  ₩2억2015만
  0.22% DAWN/USDT 2021-12-05 20:19:56
 • 5 Upbit $2.80
  ₩3,316
  $96,027
  ₩1억1373만
  0.11% DAWN/BTC 2021-12-05 20:08:44
 • 6 Bittrex $2.75
  ₩3,257
  $54,345
  ₩6436만
  0.06% DAWN/BTC 2021-12-05 16:52:09
 • 7 Upbit Indonesia $2.79
  ₩3,304
  $31,900
  ₩3778만
  0.04% DAWN/BTC 2021-12-04 10:05:01
 • 8 BitMart $2.41
  ₩2,854
  $15,093
  ₩1787만
  0.02% DAWN/ETH 2021-12-05 20:19:43
 • 9 Sushiswap $2.80
  ₩3,316
  $10,882
  ₩1288만
  0.01% 0X580C8520… 2021-12-05 18:10:06
 • 10 Uniswap (v2) $2.80
  ₩3,316
  $5,993
  ₩7,098,173
  0.01% 0X580C8520… 2021-12-05 18:09:43
 • 11 ProBit Global $2.61
  ₩3,091
  $1,789
  ₩2,119,143
  0.00% DAWN/BTC 2021-12-05 12:09:35
 • 12 BKEX $2.20
  ₩2,606
  $237
  ₩280,460
  0.00% DAWN/USDT 2021-12-01 03:40:50
 • 13 Uniswap (v2) $3.17
  ₩3,754
  $0
  ₩0
  0.00% 0X580C8520… 2021-12-03 21:06:32
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 14 ProBit $8.00
  ₩9,475
  $8
  ₩9,143
  0.00 DAWN/KRW 2021-05-06 09:01:10
 • 15 Uniswap (v2) $6.73
  ₩7,971
  $39,086
  ₩4629만
  0.00 0X580C8520… 2021-05-06 00:59:34
 • 16 Uniswap (v2) $4.18
  ₩4,951
  $1,255
  ₩1,486,841
  0.00 0X580C8520… 2021-09-02 07:21:03
 • 17 Sushiswap $4.06
  ₩4,809
  $2,866
  ₩3,394,715
  0.00 0X580C8520… 2021-08-26 15:22:34
 • 18 BigONE $2.27
  ₩2,689
  $1,126
  ₩1,333,985
  0.00 DAWN/BTC 2021-10-13 15:57:31
 • 19 Digifinex $0.809464
  ₩959
  $83,232
  ₩9857만
  0.00 DAWN/USDT 2021-08-17 15:50:55
 • 20 Digifinex $0.804421
  ₩953
  $79,217
  ₩9382만
  0.00 DAWN/ETH 2021-08-17 16:36:27