Chain [XCN] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1567조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 135조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 43.9% [ETH] 16.9% [USDT] 5.8%[USDC] 4.3% [BNB] 4.1%

Chain [XCN] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 60.19%)
0.177468 USD
223 KRW
시가총액 (29위)
3,004,607,536 USD
3조7679억5822만 KRW
유통량
16,957,724,335 xcn
총발행량
68,895,442,185 xcn
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Huobi Global $0.176996
  ₩222
  $6억0466만
  ₩7582억8132만
  92.64% XCN/USDT 2022-05-28 04:41:28
 • 2 Digifinex $0.177541
  ₩223
  $3201만
  ₩401억4602만
  4.90% XCN/USDT 2022-05-28 04:47:17
 • 3 Gate.io $0.177161
  ₩222
  $5,898,245
  ₩73억9675만
  0.90% XCN/USDT 2022-05-28 04:44:35
 • 4 KuCoin $0.176979
  ₩222
  $4,356,976
  ₩54억6390만
  0.67% XCN/USDT 2022-05-28 04:44:20
 • 5 KuCoin $0.177266
  ₩222
  $1,693,926
  ₩21억2428만
  0.26% XCN/USDC 2022-05-28 04:44:21
 • 6 LBank $0.177366
  ₩222
  $920,463
  ₩11억5431만
  0.14% XCN/USDT 2022-05-28 04:39:44
 • 7 KuCoin $0.178246
  ₩224
  $760,879
  ₩9억5418만
  0.12% XCN/BTC 2022-05-28 04:32:22
 • 8 BitMart $0.176888
  ₩222
  $724,294
  ₩9억0830만
  0.11% XCN/USDT 2022-05-28 04:43:28
 • 9 Gate.io $0.178462
  ₩224
  $467,971
  ₩5억8686만
  0.07% XCN/ETH 2022-05-28 04:36:31
 • 10 Uniswap (v2) $0.179506
  ₩225
  $380,696
  ₩4억7741만
  0.06% 0XA2CD3D43… 2022-05-28 05:00:32
 • 11 Bittrex $0.176448
  ₩221
  $297,702
  ₩3억7333만
  0.05% XCN/USDT 2022-05-28 04:43:05
 • 12 Bittrex $0.179924
  ₩226
  $134,911
  ₩1억6918만
  0.02% XCN/ETH 2022-05-28 04:27:35
 • 13 Bittrex $0.177510
  ₩223
  $113,403
  ₩1억4221만
  0.02% XCN/USD 2022-05-28 04:34:28
 • 14 Bittrex $0.178670
  ₩224
  $77,298
  ₩9693만
  0.01% XCN/BTC 2022-05-28 04:18:53
 • 15 MEXC Global $0.179084
  ₩225
  $68,533
  ₩8594만
  0.01% XCN/USDT 2022-05-28 04:46:16
 • 16 CoinEx $0.178412
  ₩224
  $62,712
  ₩7864만
  0.01% XCN/USDT 2022-05-28 04:43:31
 • 17 Poloniex $0.180095
  ₩226
  $57,545
  ₩7216만
  0.01% XCN/USDT 2022-05-28 04:39:35
 • 18 Bittrex $0.174928
  ₩219
  $2,981
  ₩3,738,641
  0.00% XCN/EUR 2022-05-28 02:55:22
 • 19 LATOKEN $0.161282
  ₩202
  $2,237
  ₩2,805,872
  0.00% XCN/USDT 2022-05-28 04:47:05
 • 20 HitBTC $0.047146
  ₩59.12
  $34
  ₩42,801
  0.00% XCN/USDT 2022-05-23 01:53:58
 • 21 Bitrue $0.109984
  ₩138
  $13
  ₩16,629
  0.00% XCN/USDT 2022-05-21 01:02:51
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 22 BitMart $0.100848
  ₩126
  $290
  ₩364,229
  0.00 XCN/BTC 2022-04-12 01:28:17
 • 23 CoinTiger $0.069221
  ₩86.81
  $144,247
  ₩1억8089만
  0.00 XCN/USDT 2022-05-19 22:53:01
 • 24 Digifinex $0.053529
  ₩67.13
  $3
  ₩4,038
  0.00 XCN/ETH 2022-04-30 01:58:49
 • 25 Digifinex $0.009462
  ₩11.87
  $20
  ₩24,931
  0.00 XCN/BTC 2022-04-29 11:17:00