Cere Network [CERE] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • (원)
 • 전체거래량(24h)
 • (원)
 • 점유율
 • [BTC] 50.9% [ETH] 15.1% [USDT] 4.3%[BNB] 3.7% [SOL] 2.7%

Cere Network [CERE] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 0.61%)
0.008756 USD
0.00 KRW
시가총액 (713위)
57,758,640 USD
KRW
유통량
6,598,529,240 cere
총발행량
10,000,000,000 cere
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Uniswap (v3) $0.048257
  ₩0.00
  $623
  ₩0
  0.00 0X2DA719DB… 2022-01-19 21:43:29
 • 2 ZB $0.008717
  ₩0.00
  $391,061
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2022-06-11 02:14:58
 • 3 Hoo.com $0.006510
  ₩0.00
  $86,611
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2022-07-12 05:05:24
 • 4 AEX $0.006333
  ₩0.00
  $16
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2022-09-16 11:57:00
 • 5 BKEX $0.006005
  ₩0.00
  $174,667
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2022-12-31 02:58:24
 • 6 FMFW.io $0.005910
  ₩0.00
  $5,193
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2022-11-08 05:55:47
 • 7 KuCoin $0.005623
  ₩0.00
  $105,319
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2023-04-02 22:02:15
 • 8 CoinEx $0.005576
  ₩0.00
  $6,454
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2022-11-08 06:10:42
 • 9 Gate.io $0.005252
  ₩0.00
  $20,862
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2022-12-19 19:26:56
 • 10 MEXC Global $0.005162
  ₩0.00
  $7,894
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2022-11-22 23:42:37
 • 11 Gate.io $0.004181
  ₩0.00
  $55
  ₩0
  0.00 CERE/ETH 2022-12-15 23:27:34
 • 12 Huobi $0.003358
  ₩0.00
  $275,996
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2023-07-01 10:20:15
 • 13 BTCEX $0.003180
  ₩0.00
  $159,676
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2023-06-27 09:57:05
 • 14 Bitrue $0.001100
  ₩0.00
  $15
  ₩0
  0.00 CERE/USDT 2023-01-24 18:58:11