Casper Network [CSPR] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1581조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 131조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.4% [ETH] 19.1% [USDT] 5.6%[USDC] 4.4% [BNB] 4.3%

Casper Network [CSPR] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 0.31%)
0.036000 USD
47.17 KRW
시가총액 (186위)
199,041,591 USD
2607억7533만 KRW
유통량
5,705,398,943 cspr
총발행량
11,076,598,412 cspr
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Gate.io $0.037394
  ₩48.99
  $4,606,092
  ₩60억3469만
  44.14% CSPR/USDT 2022-08-09 11:29:55
 • 2 BitMart $0.037320
  ₩48.90
  $1,647,985
  ₩21억5911만
  15.79% CSPR/USDT 2022-08-09 11:32:16
 • 3 OKX $0.034571
  ₩45.29
  $1,075,428
  ₩14억0897만
  10.31% CSPR/USDT 2022-08-15 21:47:01
 • 4 Huobi Global $0.037339
  ₩48.92
  $1,040,969
  ₩13억6383만
  9.98% CSPR/USDT 2022-08-09 11:32:13
 • 5 MEXC Global $0.037473
  ₩49.10
  $523,338
  ₩6억8565만
  5.02% CSPR/USDT 2022-08-09 11:34:36
 • 6 KuCoin $0.036917
  ₩48.37
  $407,057
  ₩5억3330만
  3.90% CSPR/USDT 2022-08-09 18:27:04
 • 7 Bitinka.com $0.034801
  ₩45.59
  $325,873
  ₩4억2694만
  3.12% CSPR/USDT 2022-08-16 01:05:50
 • 8 AscendEX (BitMax) $0.034254
  ₩44.88
  $214,619
  ₩2억8118만
  2.06% CSPR/USDT 2022-08-09 07:06:05
 • 9 OKX $0.034497
  ₩45.20
  $207,183
  ₩2억7144만
  1.99% CSPR/USDC 2022-08-15 21:46:09
 • 10 Crypto.com Exchange $0.037517
  ₩49.15
  $184,578
  ₩2억4182만
  1.77% CSPR/USDT 2022-08-09 11:29:29
 • 11 Huobi Global $0.037487
  ₩49.11
  $75,903
  ₩9944만
  0.73% CSPR/BTC 2022-08-09 11:27:31
 • 12 Bitget $0.037428
  ₩49.04
  $59,235
  ₩7760만
  0.57% CSPR/USDT 2022-08-09 11:35:09
 • 13 KuCoin $0.037010
  ₩48.49
  $20,772
  ₩2721만
  0.20% CSPR/ETH 2022-08-09 18:27:04
 • 14 Bitrue $0.034435
  ₩45.12
  $15,414
  ₩2019만
  0.15% CSPR/USDT 2022-08-09 07:07:26
 • 15 XT.COM $0.037572
  ₩49.23
  $8,342
  ₩1092만
  0.08% CSPR/USDT 2022-08-09 11:33:46
 • 16 Crypto.com Exchange $0.037371
  ₩48.96
  $7,825
  ₩1025만
  0.07% CSPR/BTC 2022-08-09 11:29:29
 • 17 CoinEx $0.034253
  ₩44.88
  $7,636
  ₩1000만
  0.07% CSPR/USDT 2022-08-09 07:10:09
 • 18 CoinEx $0.034709
  ₩45.47
  $3,536
  ₩4,632,590
  0.03% CSPR/BTC 2022-08-09 07:10:09
 • 19 Gate.io $0.037134
  ₩48.65
  $2,810
  ₩3,682,164
  0.03% CSPR/ETH 2022-08-09 10:39:02
 • 20 LATOKEN $0.034052
  ₩44.61
  $0
  ₩648
  0.00% CSPR/USDT 2022-08-09 11:31:39
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 21 EXX $0.344352
  ₩451
  $7,578,398
  ₩99억2887만
  0.00 CSPR/USDT 2021-05-26 10:37:39
 • 22 BiKi $0.262996
  ₩345
  $290,269
  ₩3억8029만
  0.00 CSPR/USDT 2021-06-21 17:18:40
 • 23 BW.com $0.103206
  ₩135
  $4
  ₩4,677
  0.00 CSPR/USDT 2021-10-27 12:40:43
 • 24 LBank $0.076438
  ₩100
  $1,195
  ₩1,565,203
  0.00 CSPR/USDT 2022-04-15 16:09:23
 • 25 Huobi Korea $0.033134
  ₩43.41
  $171,102
  ₩2억2417만
  0.00 CSPR/USDT 2022-08-08 09:45:44
 • 26 Coinlist $0.033000
  ₩43.24
  $16,779
  ₩2198만
  0.00 CSPR/USD 2022-08-01 03:23:30
 • 27 Coinlist $0.032497
  ₩42.58
  $27,419
  ₩3592만
  0.00 CSPR/USDT 2022-08-01 03:23:30
 • 28 Bibox $0.031226
  ₩40.91
  $114,551
  ₩1억5007만
  0.00 CSPR/USDT 2022-07-29 00:11:39
 • 29 Bithumb $0.030931
  ₩40.52
  $122,856
  ₩1억6096만
  0.00 CSPR/KRW 2022-07-15 14:47:32
 • 30 BKEX $0.030747
  ₩40.28
  $82,313
  ₩1억0784만
  0.00 CSPR/USDT 2022-08-04 21:52:48
 • 31 Bithumb $0.030616
  ₩40.11
  $1,920
  ₩2,515,039
  0.00 CSPR/BTC 2022-07-15 13:47:48
 • 32 Hoo.com $0.030295
  ₩39.69
  $164,957
  ₩2억1611만
  0.00 CSPR/USDT 2022-07-12 05:05:23
 • 33 Hotbit $0.030147
  ₩39.50
  $38,221
  ₩5007만
  0.00 CSPR/USDT 2022-08-04 21:53:24
 • 34 ZBG $0.029829
  ₩39.08
  $11
  ₩14,333
  0.00 CSPR/USDT 2022-08-08 00:44:41
 • 35 ZB $0.028010
  ₩36.70
  $5,230
  ₩6,852,373
  0.00 CSPR/USDT 2022-08-05 00:46:26
 • 36 ZB $0.026238
  ₩34.38
  $117
  ₩153,904
  0.00 CSPR/QC 2022-08-05 07:23:28
 • 37 BitZ $0.023829
  ₩31.22
  $2,350
  ₩3,078,262
  0.00 CSPR/USDT 2021-10-14 15:52:31