BitTorrent [BTT] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1571조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 135조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 44.0% [ETH] 16.9% [USDT] 5.8%[USDC] 4.3% [BNB] 4.1%

BitTorrent [BTT] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -3.09%)
0.000001 USD
0.00 KRW
시가총액 (65위)
953,019,516 USD
1조1951억4368만 KRW
유통량
929,275,160,714,000 btt
총발행량
990,000,000,000,000 btt
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 OKX $0.000001
  ₩0.00
  $3911만
  ₩490억5740만
  48.98% BTT/USDT 2022-05-28 06:39:11
 • 2 Huobi Global $0.000001
  ₩0.00
  $1267만
  ₩158억9968만
  15.88% BTT/USDT 2022-05-28 06:40:21
 • 3 Binance $0.000001
  ₩0.00
  $5,736,489
  ₩71억9390만
  7.18% BTTC/USDT 2022-05-28 02:43:20
 • 4 Gate.io $0.000001
  ₩0.00
  $5,438,326
  ₩68억1998만
  6.81% BTT/USDT 2022-05-28 06:43:49
 • 5 KuCoin $0.000001
  ₩0.00
  $3,825,453
  ₩47억9734만
  4.79% BTT/USDT 2022-05-28 06:39:37
 • 6 Huobi Global $0.000001
  ₩0.00
  $3,544,795
  ₩44억4538만
  4.44% BTT/USDD 2022-05-28 06:43:45
 • 7 LBank $0.000001
  ₩0.00
  $2,568,123
  ₩32억2058만
  3.22% BTT/USDT 2022-05-28 06:43:23
 • 8 BitGlobal $0.000001
  ₩0.00
  $1,490,539
  ₩18억6922만
  1.87% BTT/USDT 2022-05-28 04:43:49
 • 9 BKEX $0.000001
  ₩0.00
  $1,152,674
  ₩14억4552만
  1.44% BTT/USDT 2022-05-28 04:50:40
 • 10 Upbit $0.000001
  ₩0.00
  $1,029,663
  ₩12억9125만
  1.29% BTT/KRW 2022-05-28 04:47:49
 • 11 Hoo.com $0.000001
  ₩0.00
  $626,594
  ₩7억8578만
  0.78% BTT/USDT 2022-05-28 04:45:22
 • 12 Binance $0.000001
  ₩0.00
  $518,297
  ₩6억4997만
  0.65% BTTC/BUSD 2022-05-28 02:35:16
 • 13 WhiteBIT $0.000001
  ₩0.00
  $404,313
  ₩5억0703만
  0.51% BTT/USDT 2022-05-28 06:40:25
 • 14 Bitexen $0.000001
  ₩0.00
  $256,854
  ₩3억2211만
  0.32% BTTC/TRY 2022-05-28 06:59:16
 • 15 AscendEX (BitMax) $0.000001
  ₩0.00
  $252,444
  ₩3억1657만
  0.32% BTT/USDT 2022-05-28 04:48:30
 • 16 Huobi Global $0.000001
  ₩0.00
  $214,484
  ₩2억6897만
  0.27% BTT/USDC 2022-05-28 06:45:28
 • 17 Binance $0.000001
  ₩0.00
  $195,443
  ₩2억4509만
  0.24% BTTC/USDC 2022-05-28 02:25:19
 • 18 Binance $0.000001
  ₩0.00
  $124,211
  ₩1억5576만
  0.16% BTTC/TRY 2022-05-28 02:43:20
 • 19 BitMart $0.000001
  ₩0.00
  $118,700
  ₩1억4885만
  0.15% BTT/USDT 2022-05-28 06:45:15
 • 20 BTCEX $0.000001
  ₩0.00
  $110,015
  ₩1억3796만
  0.14% BTT/USDT 2022-05-23 11:46:14
 • 21 Bithumb $0.000001
  ₩0.00
  $103,590
  ₩1억2990만
  0.13% BTT/KRW 2022-05-28 04:45:22
 • 22 MEXC Global $0.000001
  ₩0.00
  $94,491
  ₩1억1849만
  0.12% BTT/USDT 2022-05-28 06:40:47
 • 23 MEXC Global $0.000001
  ₩0.00
  $89,051
  ₩1억1167만
  0.11% BTT/USDC 2022-05-28 06:43:17
 • 24 Bybit (Spot) $0.000001
  ₩0.00
  $63,191
  ₩7924만
  0.08% BTT/USDT 2022-05-28 06:46:09
 • 25 Bitget $0.000001
  ₩0.00
  $59,318
  ₩7438만
  0.07% BTT/USDT 2022-05-28 06:43:06
 • 26 AltcoinTrader $0.000001
  ₩0.00
  $28,451
  ₩3567만
  0.04% BTT/ZAR 2022-05-27 19:59:21
 • 27 CoinEx $0.000001
  ₩0.00
  $10,605
  ₩1329만
  0.01% BTT/USDT 2022-05-28 06:45:40
 • 28 Bitfinex $0.000001
  ₩0.00
  $3,305
  ₩4,144,380
  0.00% BTT/USD 2022-05-28 06:44:35
 • 29 FTX $0.000001
  ₩0.00
  $2,890
  ₩3,624,371
  0.00% BTT/USD 2022-05-28 05:33:19
 • 30 CoinEx $0.000001
  ₩0.00
  $2,220
  ₩2,784,327
  0.00% BTT/USDC 2022-05-28 06:45:41
 • 31 BitBNS $0.000001
  ₩0.00
  $1,374
  ₩1,722,451
  0.00% BTT/INR 2022-05-27 22:48:34
 • 32 AAX $0.000001
  ₩0.00
  $41
  ₩50,927
  0.00% BTTC/USDT 2022-05-27 15:40:54
 • 33 Gate.io $0.000001
  ₩0.00
  $6
  ₩6,910
  0.00% BTT/ETH 2022-05-27 22:23:58
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 34 MEXC Global $0.002746
  ₩3.44
  $185,036
  ₩2억3204만
  0.00 BTT/BTC 2022-01-17 12:08:56
 • 35 ZebPay $0.002742
  ₩3.44
  $0
  ₩0
  0.00 BTT/INR 2022-04-26 18:35:45
 • 36 ZebPay $0.002196
  ₩2.75
  $0
  ₩0
  0.00 BTT/USDT 2022-01-29 18:12:22
 • 37 Azbit $0.001142
  ₩1.43
  $102,597
  ₩1억2866만
  0.00 BTT/USDT 2022-03-22 03:19:59
 • 38 BingX $0.000001
  ₩0.00
  $137,469
  ₩1억7239만
  0.00 BTT/USDT 2022-05-20 04:28:29
 • 39 Upbit Indonesia $0.000001
  ₩0.00
  $83,299
  ₩1억0446만
  0.00 BTT/IDR 2022-05-20 01:44:41