Bitcicoin [BITCI] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1561조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 51조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 44.3% [ETH] 19.0% [USDT] 7.1%[BNB] 4.1% [USDC] 2.5%

Bitcicoin [BITCI] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -3.03%)
0.005252 USD
6.96 KRW
시가총액 (542위)
40,619,169 USD
538억3870만 KRW
유통량
7,708,828,412 bitci
총발행량
20,872,348,887 bitci
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Bitci $0.064326
  ₩85.26
  $23,249
  ₩3081만
  0.00 BITCI/BTC 2021-04-05 04:48:35
 • 2 XT.COM $0.030396
  ₩40.29
  $266
  ₩352,398
  0.00 BITCI/BTC 2021-10-27 11:31:53
 • 3 Bittrex $0.006950
  ₩9.21
  $3
  ₩4,215
  0.00 BITCI/USDT 2022-11-06 20:41:31
 • 4 ProBit Global $0.006705
  ₩8.89
  $0
  ₩519
  0.00 BITCI/ETH 2023-01-07 23:42:06
 • 5 Bitget $0.006411
  ₩8.50
  $2,181
  ₩2,891,404
  0.00 BITCI/USDT 2022-10-11 10:06:19
 • 6 ProBit Global $0.005975
  ₩7.92
  $10
  ₩13,029
  0.00 BITCI/BTC 2023-03-30 09:12:45
 • 7 FinexBox $0.005850
  ₩7.75
  $0
  ₩78
  0.00 BITCI/BTC 2022-10-03 02:21:46
 • 8 XT.COM $0.005847
  ₩7.75
  $4
  ₩4,785
  0.00 BITCI/USDT 2022-11-03 08:27:45
 • 9 Bitci $0.005648
  ₩7.49
  $6
  ₩7,661
  0.00 BITCI/CHFT 2022-09-11 07:32:47
 • 10 LBank $0.004790
  ₩6.35
  $31,483
  ₩4172만
  0.00 BITCI/USDT 2022-11-11 15:03:58
 • 11 Bitci $0.004707
  ₩6.24
  $23,071
  ₩3057만
  0.00 BITCI/BRL 2022-11-11 14:30:55
 • 12 Biconomy $0.004321
  ₩5.73
  $387
  ₩513,214
  0.00 BITCI/USDT 2022-07-10 06:39:49
 • 13 BitMart $0.004222
  ₩5.60
  $14,309
  ₩1896만
  0.00 BITCI/USDT 2022-08-09 11:01:39
 • 14 MEXC Global $0.003828
  ₩5.07
  $76,065
  ₩1억0082만
  0.00 BITCI/USDT 2022-11-22 23:49:06
 • 15 ProBit Global $0.003692
  ₩4.89
  $98
  ₩129,815
  0.00 BITCI/USDT 2023-01-27 06:27:19
 • 16 BigONE $0.003394
  ₩4.50
  $186
  ₩246,560
  0.00 BITCI/USDT 2022-11-22 21:31:46
 • 17 Bitci $0.002482
  ₩3.29
  $62,103
  ₩8231만
  0.00 BITCI/TRY 2023-01-12 03:06:31
 • 18 Bitci $0.002433
  ₩3.22
  $193,749
  ₩2억5680만
  0.00 BITCI/USDT 2023-01-12 03:06:31
 • 19 Huobi $0.002403
  ₩3.18
  $4,860
  ₩6,441,491
  0.00 BITCI/USDT 2023-01-09 07:53:12
 • 20 BingX $0.002205
  ₩2.92
  $42,455
  ₩5627만
  0.00 BITCI/USDT 2022-12-17 10:37:36
 • 21 Gate.io $0.002127
  ₩2.82
  $16,688
  ₩2211만
  0.00 BITCI/USDT 2022-12-19 19:26:57