Bitcicoin [BITCI] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • (원)
 • 전체거래량(24h)
 • (원)
 • 점유율
 • [BTC] 51.4% [ETH] 17.5% [USDT] 4.5%[BNB] 3.7% [SOL] 2.5%

Bitcicoin [BITCI] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -0.85%)
0.001614 USD
0.00 KRW
시가총액 (1473위)
13,609,600 USD
KRW
유통량
8,454,450,324 bitci
총발행량
20,817,970,797 bitci
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 1 Bitci $0.064326
  ₩0.00
  $23,249
  ₩0
  0.00 BITCI/BTC 2021-04-05 04:48:35
 • 2 XT.COM $0.030396
  ₩0.00
  $266
  ₩0
  0.00 BITCI/BTC 2021-10-27 11:31:53
 • 3 Bittrex $0.006950
  ₩0.00
  $3
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2022-11-06 20:41:31
 • 4 ProBit Global $0.006705
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 BITCI/ETH 2023-01-07 23:42:06
 • 5 Bitget $0.006411
  ₩0.00
  $2,181
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2022-10-11 10:06:19
 • 6 FinexBox $0.005850
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 BITCI/BTC 2022-10-03 02:21:46
 • 7 XT.COM $0.005847
  ₩0.00
  $4
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2022-11-03 08:27:45
 • 8 Bitci $0.005648
  ₩0.00
  $6
  ₩0
  0.00 BITCI/CHFT 2022-09-11 07:32:47
 • 9 LBank $0.004790
  ₩0.00
  $31,483
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2022-11-11 15:03:58
 • 10 Bitci $0.004707
  ₩0.00
  $23,071
  ₩0
  0.00 BITCI/BRL 2022-11-11 14:30:55
 • 11 Biconomy $0.004321
  ₩0.00
  $387
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2022-07-10 06:39:49
 • 12 BitMart $0.004222
  ₩0.00
  $14,309
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2022-08-09 11:01:39
 • 13 MEXC Global $0.003828
  ₩0.00
  $76,065
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2022-11-22 23:49:06
 • 14 ProBit Global $0.003436
  ₩0.00
  $21
  ₩0
  0.00 BITCI/BTC 2023-06-14 00:21:24
 • 15 BigONE $0.003394
  ₩0.00
  $186
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2022-11-22 21:31:46
 • 16 Huobi $0.003101
  ₩0.00
  $37,318
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2023-07-01 10:20:07
 • 17 ProBit Global $0.002849
  ₩0.00
  $91
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2023-07-01 00:18:24
 • 18 BingX $0.002205
  ₩0.00
  $42,455
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2022-12-17 10:37:36
 • 19 Gate.io $0.002127
  ₩0.00
  $16,688
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2022-12-19 19:26:57
 • 20 Bitci TR $0.001745
  ₩0.00
  $510,311
  ₩0
  0.00 BITCI/TRY 2024-03-18 14:59:37
 • 21 Bitci TR $0.001718
  ₩0.00
  $130,136
  ₩0
  0.00 BITCI/USDT 2024-03-18 14:59:37