Baby Doge Coin [BABYDOGE] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 1580조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 130조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.4% [ETH] 19.1% [USDT] 5.6%[USDC] 4.4% [BNB] 4.3%

Baby Doge Coin [BABYDOGE] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 3.78%)
0.000000 USD
0.00 KRW
시가총액 (153위)
272,628,984 USD
3571억8622만 KRW
유통량
159,278,394,658,793,760 babydoge
총발행량
420,000,000,000,000,000 babydoge
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 OKX $0.000000
  ₩0.00
  $1,074,994
  ₩14억0840만
  34.02% BABYDOGE/U… 2022-08-12 20:26:27
 • 2 Gate.io $0.000000
  ₩0.00
  $1,037,542
  ₩13억5934만
  32.83% BABYDOGE/U… 2022-08-09 11:30:07
 • 3 OKX $0.000000
  ₩0.00
  $324,395
  ₩4억2500만
  10.26% BABYDOGE/U… 2022-08-12 20:26:29
 • 4 MEXC Global $0.000000
  ₩0.00
  $232,078
  ₩3억0405만
  7.34% BABYDOGE/U… 2022-08-09 11:34:37
 • 5 Huobi Global $0.000000
  ₩0.00
  $206,291
  ₩2억7027만
  6.53% BABYDOGE/U… 2022-08-09 11:32:13
 • 6 CoinEx $0.000000
  ₩0.00
  $85,103
  ₩1억1149만
  2.69% BABYDOGE/U… 2022-08-09 07:01:16
 • 7 Bitget $0.000000
  ₩0.00
  $84,902
  ₩1억1123만
  2.69% BABYDOGE/U… 2022-08-09 11:35:08
 • 8 BitMart $0.000000
  ₩0.00
  $54,278
  ₩7111만
  1.72% BABYDOGE/U… 2022-08-09 11:32:19
 • 9 XT.COM $0.000000
  ₩0.00
  $27,583
  ₩3613만
  0.87% BABYDOGE/U… 2022-08-09 11:33:47
 • 10 Decoin $0.000000
  ₩0.00
  $18,337
  ₩2402만
  0.58% BABYDOGE/U… 2022-08-16 00:05:35
 • 11 Bitrue $0.000000
  ₩0.00
  $12,000
  ₩1572만
  0.38% BABYDOGE/U… 2022-08-09 07:04:18
 • 12 LATOKEN $0.000000
  ₩0.00
  $2,772
  ₩3,631,579
  0.09% BABYDOGE/U… 2022-08-09 11:36:06
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 13 PancakeSwap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $12,178
  ₩1595만
  0.00 0XC7486730… 2022-03-24 18:44:13
 • 14 PancakeSwap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $11,844
  ₩1551만
  0.00 0XC7486730… 2022-03-24 11:57:06
 • 15 PancakeSwap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $37,855
  ₩4959만
  0.00 0XC7486730… 2022-03-24 12:00:29
 • 16 PancakeSwap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $496,770
  ₩6억5084만
  0.00 0XC7486730… 2022-03-24 12:00:08
 • 17 Digifinex $0.000000
  ₩0.00
  $12,825
  ₩1680만
  0.00 BABYDOGE/U… 2022-06-07 09:18:25
 • 18 Hotbit $0.000000
  ₩0.00
  $88,136
  ₩1억1547만
  0.00 BABYDOGE/N… 2022-08-04 21:48:37
 • 19 Hoo.com $0.000000
  ₩0.00
  $2,041
  ₩2,673,843
  0.00 BABYDOGE/U… 2022-07-12 05:01:46
 • 20 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $9,347
  ₩1224만
  0.00 0XAC57DE9C… 2022-07-29 04:08:44
 • 21 Bitforex $0.000000
  ₩0.00
  $3,831
  ₩5,019,191
  0.00 BABYDOGE/U… 2022-07-23 13:45:09
 • 22 PancakeSwap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $136,786
  ₩1억7921만
  0.00 0XC7486730… 2022-07-12 05:02:32
 • 23 BigONE $0.000000
  ₩0.00
  $59,658
  ₩7816만
  0.00 BABYDOGE/U… 2022-07-15 12:47:34
 • 24 PancakeSwap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $3,507
  ₩4,595,002
  0.00 0XC7486730… 2022-07-12 05:02:33
 • 25 PancakeSwap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $12,458
  ₩1632만
  0.00 0XC7486730… 2022-07-12 05:02:33
 • 26 LBank $0.000000
  ₩0.00
  $1,783,598
  ₩23억3678만
  0.00 BABYDOGE/U… 2022-08-04 21:51:52
 • 27 BKEX $0.000000
  ₩0.00
  $1,538,494
  ₩20억1566만
  0.00 BABYDOGE/U… 2022-08-04 21:52:48
 • 28 Poloniex $0.000000
  ₩0.00
  $15,641
  ₩2049만
  0.00 BABYDOGE/T… 2022-08-06 15:37:32
 • 29 PancakeSwap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $37,485
  ₩4911만
  0.00 0XC7486730… 2021-09-19 19:28:48
 • 30 PancakeSwap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $886,919
  ₩11억6200만
  0.00 0XC7486730… 2021-09-19 19:19:21
 • 31 BitZ $0.000000
  ₩0.00
  $279
  ₩365,952
  0.00 BABYDOGE/U… 2021-10-12 15:59:24
 • 32 Dodo BSC $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩0
  0.00 0XC7486730… 2021-06-08 03:16:18