AntiMatter [MATTER] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2491조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 114조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.1% [ETH] 17.8% [USDT] 3.8%[BNB] 3.7% [USDC] 2.2%

AntiMatter [MATTER] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▼ -4.08%)
0.514048 USD
613 KRW
시가총액 (1038위)
16,659,154 USD
198억5746만 KRW
유통량
32,401,610 matter
총발행량
100,000,000 matter
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 KuCoin $0.514017
  ₩613
  $256,268
  ₩3억0546만
  60.12% MATTER/USD… 2022-01-19 20:20:12
 • 2 MEXC Global $0.515277
  ₩614
  $130,179
  ₩1억5517만
  30.54% MATTER/USD… 2022-01-19 20:23:21
 • 3 Gate.io $0.515747
  ₩615
  $31,238
  ₩3723만
  7.33% MATTER/ETH 2022-01-19 20:22:07
 • 4 Gate.io $0.515138
  ₩614
  $4,280
  ₩5,101,791
  1.00% MATTER/USD… 2022-01-19 20:21:43
 • 5 Uniswap (v2) $0.523342
  ₩624
  $4,050
  ₩4,827,062
  0.95% 0X9B99CCA8… 2022-01-19 11:30:25
 • 6 Poloniex $0.519298
  ₩619
  $239
  ₩285,361
  0.06% MATTER/TRX 2022-01-19 20:21:08
 • 7 Poloniex $0.540326
  ₩644
  $1
  ₩1,216
  0.00% MATTER/USD… 2022-01-18 06:32:53
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 8 Uniswap (v2) $0.603013
  ₩719
  $155,347
  ₩1억8517만
  0.00 0X9B99CCA8… 2021-09-02 18:13:58
 • 9 Mdex $0.322821
  ₩385
  $274
  ₩326,628
  0.00 0X1C949186… 2021-07-11 20:34:46
 • 10 Hotbit $0.073125
  ₩87.16
  $86,811
  ₩1억0347만
  0.00 MATTER/USD… 2021-07-27 15:20:01
 • 11 PancakeSwap $0.000000
  ₩0.00
  $311,956
  ₩3억7184만
  0.00 0X1C949186… 2021-04-09 19:19:21
 • 12 PancakeSwap $0.000000
  ₩0.00
  $584
  ₩696,107
  0.00 0X1C949186… 2021-04-09 19:18:49
 • 13 PancakeSwap $0.000000
  ₩0.00
  $60
  ₩71,686
  0.00 0X1C949186… 2021-04-09 17:40:44
 • 14 Uniswap (v2) $0.000000
  ₩0.00
  $0
  ₩187
  0.00 0X1C949186… 2021-07-23 23:34:40
 • 15 Uniswap (v3) $0.000000
  ₩0.00
  $200
  ₩237,801
  0.00 0X1C949186… 2021-06-03 23:00:09