Adventure Gold [AGLD] 시세 모든 거래소 가격

암호화폐 시세와 시가총액 순위 정보 및 코인 가격, 전망, 호재 등의 정보를 제공하며 자기가 원하는 코인만 즐겨찾기하는 기능을 제공한다.


 • 전체시총
 • 2889조(원)
 • 전체거래량(24h)
 • 178조(원)
 • 점유율
 • [BTC] 38.2% [ETH] 20.4% [BNB] 4.0%[USDT] 3.1% [SOL] 2.5%

Adventure Gold [AGLD] 시세 모든 거래소 가격

가격 (▲ 5.19%)
1.72 USD
2,037 KRW
시가총액 (412위)
131,922,253 USD
1562억4542만 KRW
유통량
76,870,001 agld
총발행량
76,870,001 agld
거래소
최근 업데이트가 이루어진 마켓 목록
 • 순위 거래소 가격 거래량(24시간) 거래비중(%) 마켓 업데이트
 • 1 Binance $1.71
  ₩2,025
  $5,779,039
  ₩68억4454만
  21.68% AGLD/USDT 2021-12-05 20:08:22
 • 2 OKEx $1.72
  ₩2,037
  $4,293,463
  ₩50억8507만
  16.11% AGLD/USDT 2021-12-05 20:23:54
 • 3 Huobi Global $1.72
  ₩2,037
  $2,601,419
  ₩30억8105만
  9.76% AGLD/USDT 2021-12-05 20:08:09
 • 4 Bibox $1.74
  ₩2,061
  $1,708,420
  ₩20억2341만
  6.41% AGLD/USDT 2021-12-05 20:23:28
 • 5 Bybit (spot) $1.72
  ₩2,037
  $1,615,910
  ₩19억1384만
  6.06% AGLD/USDT 2021-12-05 20:24:50
 • 6 Coinbase Exchange $1.72
  ₩2,037
  $1,515,417
  ₩17억9482만
  5.68% AGLD/USD 2021-12-05 20:22:00
 • 7 Binance $1.72
  ₩2,037
  $1,453,054
  ₩17억2096만
  5.45% AGLD/BUSD 2021-12-05 20:10:25
 • 8 Gate.io $1.71
  ₩2,025
  $1,197,317
  ₩14억1807만
  4.49% AGLD/USDT 2021-12-05 20:14:00
 • 9 FTX $1.72
  ₩2,037
  $926,116
  ₩10억9686만
  3.47% AGLD/USD 2021-12-05 20:07:24
 • 10 Binance $1.72
  ₩2,037
  $848,938
  ₩10억0546만
  3.18% AGLD/BTC 2021-12-05 20:06:32
 • 11 ZB $1.71
  ₩2,025
  $714,487
  ₩8억4622만
  2.68% AGLD/QC 2021-12-05 20:20:52
 • 12 MEXC Global $1.70
  ₩2,013
  $599,120
  ₩7억0958만
  2.25% AGLD/USDT 2021-12-05 20:19:04
 • 13 Huobi Global $1.72
  ₩2,037
  $542,035
  ₩6억4197만
  2.03% AGLD/BTC 2021-12-05 20:08:09
 • 14 AEX $1.73
  ₩2,049
  $450,309
  ₩5억3333만
  1.69% AGLD/USDT 2021-12-05 18:53:50
 • 15 BKEX $1.73
  ₩2,049
  $439,181
  ₩5억2015만
  1.65% AGLD/USDT 2021-12-05 20:09:29
 • 16 Uniswap (v3) $1.71
  ₩2,025
  $433,342
  ₩5억1323만
  1.63% 0X32353A6C… 2021-12-05 20:21:53
 • 17 ZB $1.83
  ₩2,167
  $213,038
  ₩2억5231만
  0.80% AGLD/USDT 2021-12-05 20:20:58
 • 18 Coinsuper $1.71
  ₩2,025
  $201,433
  ₩2억3857만
  0.76% AGLD/USDT 2021-12-05 19:13:05
 • 19 KuCoin $1.70
  ₩2,013
  $198,760
  ₩2억3540만
  0.75% AGLD/USDT 2021-12-05 20:18:57
 • 20 Crypto.com Exchange $1.73
  ₩2,049
  $185,672
  ₩2억1990만
  0.70% AGLD/USDT 2021-12-05 20:10:54
 • 21 Binance $1.72
  ₩2,037
  $142,185
  ₩1억6840만
  0.53% AGLD/BNB 2021-12-05 20:14:28
 • 22 ZebPay $1.94
  ₩2,298
  $128,304
  ₩1억5196만
  0.48% AGLD/INR 2021-12-05 20:27:56
 • 23 Hoo.com $1.73
  ₩2,049
  $121,523
  ₩1억4392만
  0.46% AGLD/USDT 2021-12-05 19:43:32
 • 24 Gate.io $1.72
  ₩2,037
  $106,508
  ₩1억2614만
  0.40% AGLD/USD 2021-12-05 20:08:36
 • 25 LBank $1.71
  ₩2,025
  $81,580
  ₩9662만
  0.31% AGLD/USDT 2021-12-05 20:22:59
 • 26 Coinbase Exchange $1.71
  ₩2,025
  $49,428
  ₩5854만
  0.19% AGLD/USDT 2021-12-05 20:21:49
 • 27 Gate.io $1.73
  ₩2,049
  $32,238
  ₩3818만
  0.12% AGLD/ETH 2021-12-05 20:15:24
 • 28 Sushiswap $1.71
  ₩2,025
  $27,909
  ₩3305만
  0.10% 0X32353A6C… 2021-12-05 20:06:35
 • 29 LATOKEN $1.72
  ₩2,037
  $25,959
  ₩3074만
  0.10% AGLD/USDT 2021-12-05 20:12:53
 • 30 CoinEx $1.72
  ₩2,037
  $11,152
  ₩1320만
  0.04% AGLD/USDT 2021-12-05 20:21:46
 • 31 WazirX $1.74
  ₩2,061
  $10,568
  ₩1251만
  0.04% AGLD/USDT 2021-12-05 20:24:59
 • 32 HitBTC $1.70
  ₩2,013
  $1,728
  ₩2,046,754
  0.01% AGLD/USDT 2021-12-05 20:22:08
 • 33 HitBTC $1.86
  ₩2,203
  $856
  ₩1,013,624
  0.00% AGLD/BTC 2021-12-05 20:15:26
 • 34 Poloniex $1.64
  ₩1,942
  $39
  ₩46,558
  0.00% AGLD/USDT 2021-12-05 17:47:00
 • 35 ZebPay $2.76
  ₩3,269
  $1
  ₩1,634
  0.00% AGLD/USDT 2021-12-05 01:15:16
오래동안 업데이트가 안된 마켓 목록
 • 36 BitZ $3.30
  ₩3,908
  $122,210
  ₩1억4474만
  0.00 AGLD/USDT 2021-10-11 12:27:03
 • 37 CoinBene $2.84
  ₩3,364
  $9,560
  ₩1132만
  0.00 AGLD/USDT 2021-11-06 19:00:36
 • 38 BHEX $2.54
  ₩3,008
  $90,654
  ₩1억0736만
  0.00 AGLD/USDT 2021-11-24 09:05:31